Kinh tế

Thông báo của cảnh sát ngoại kiều Séc 31-3-2010

Cập nhật lúc 01-04-2010 20:03:49 (GMT+1)

 

Do cuộc sống sinh nhai nơi đất khách quê người nay đây mai đó, nhiều người Việt không nhận được thư từ theo địa chỉ trong giấy tờ, gây phiền toái không cần thiết cho mình và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Văn bản, quyết định của công sở gửi đến mà không nhận thì sau khi 'công bố công khai' sẽ có giá trị pháp lý như đã ký nhận. Lúc đó người liên quan mất cơ hội kháng lại quyết định hay văn bản này. Nhiều trường hợp bị huỷ cư trú chỉ vì không nhận được thư từ và không kháng đơn kịp thời. Đây cũng sẽ là cầu nối các bạn lâu ngày xa cách tất lạc...


Những trường hợp đăng tên dưới đây đang có thông báo của cảnh sát ngoại kiều về thủ tục giấy tờ. Xin lưu ý, những số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và nhiều trường hợp có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần.

Những người có tên sau đây đến ngay cảnh sát ngoại kiều khu vực để nhận quyết định liên quan đến (huỷ) cư trú:

 

TRINH Van Hoang, 1988. Cảnh sát ngoại kiều Brno. Hạn đến 14/04/2010 

TRAN Quang Thai, 1977. Cảnh sát ngoại kiều Brno. Hạn đến 14/04/2010 

 LE Minh Tuan, 1980, Cảnh sát ngoại kiều Brno. Hạn đến 14/04/2010 

 NGO Thi Thanh Nhan, 1976, Cảnh sát ngoại kiều Brno. Hạn đến 10/04/2010 

 TRAN Van Binh,   1976, Cảnh sát ngoại kiều Opava. Hạn đến 4/04/2010 

 LE Quang Kieu ,  1980.  Cảnh sát ngoại kiều Tachov. Hạn đến 14/04/2010 

 HOANG Quang Suu, 1985. Cảnh sát ngoại kiều Tachov. Hạn đến 14/04/2010 

LE VAN Thang, 1980. Cảnh sát ngoại kiều Tachov. Hạn đến 14/04/2010   

PHUNG Ngoc Lam,  1979. Cảnh sát ngoại kiều Tachov. Hạn đến 14/04/2010 

Ngo Thi Thuy,  12.02.1983,  Cảnh sát ngoại kiều Praha. Hạn đến 14/04/2010   

HOANG Tien Dung,   09.10.1982, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 15/04/2010   

TRAN Thi Hoa, 20.12.1986, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 15/04/2010   

TO Van Giang, 22.10.1968, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 15/04/2010   

LE kim Thu, 03.05.1970, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 15/04/2010   

NGUYEN Huu Cong, Litoměřická 103/3, Bílina Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 15/04/2010   

 DANG Van Nhat, 24.11.1971, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 1/04/2010    

Vuong Van Thuy, 20.11.1982, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 1/04/2010    

VUONG Van Khoa, 02.04.1980 Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 1/04/2010    

NGUYEN Xuan That, 28.19.1984, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 1/04/2010 

 NGUYEN Van Tu, 15.01.1967, Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem. Hạn đến 1/04/2010    

 PHAM Ngoc Trung, 20.05.1978, Cảnh sát ngoại kiều Chomutov. Hạn đến 2/04/2010     

NGUYEN Thi Luu, 30.04.1976, Cảnh sát ngoại kiều Chomutov. Hạn đến 2/04/2010     

DAO Quoc Khanh, 18.08.1957, Cảnh sát ngoại kiều Chomutov. Hạn đến 2/04/2010    

 

LE TRONG Tuc, 10.09.1958, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Ústí nad Labem về vấn đề cư trú stOAM-8426/MC-2010.

 LE THI Ngoc, 16.08.1991, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Ústí nad Labem về vấn đề cư trú, OAM-8427/MC-2010

 NGO TIEN Dung, 31.07.1972, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Ústí nad Labem về vấn đề cư trú, OAM-8427/MC-2010, OAM-6826

 NGUYEN THI TUYET Ha, 20.12.1972, Petra Voka 444, 384 51, Volary, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực České Budějovice về vấn đề định cư (nhà ở)

 NGUYEN THI THU Trang, 21.08.1992, Petra Voka 444, 384 51, Volary, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực České Budějovice về vấn đề định cư (nhà ở)

 NGUYEN THI AI Van, 10.07.1973, Palackého náměstí 80, 386 01, Strakonice, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực České Budějovice về vấn đề định cư (nhà ở)

 HO HUY Hung, 12.08.1963, Petra Voka 444, 384 51, Volary, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực České Budějovice về vấn đề định cư (nhà ở)

 DO Tien Bich, Rychnovská 286, 468 01 Jablonec nad Nisou – Kokonín, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Jablonec nad Nisou về vấn đề định cư (nhà ở)

 HOANG THI Tham, 10.12.1967, Jáchymovská 405, 362 36 PERNINK. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư (nhà ở)

HOANG Anh Tuan 22.3.1962, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Ostrava về vấn đề định cư

 LE THI THU Tra, 19.05.1988, Jakubov 122, 363 01 VOJKOVICE. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

 NGUYEN THI Du 1.1.1936,  Libhošť 464, 742 57 Nový Jičín, , đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Ostrava về vấn đề định cư

 NGUYEN TRUNG Dung 27.6.1988, Libhošť 464, 742 57 Nový Jičín , đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Ostrava về vấn đề định cư

 PHAM LE ANH Vu, 25.09.1988, Svobodova 105/7, 362 25 Nová Role. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

 PHAM ANH Tuan, 08.02.1991, Svobodova 105/7, 362 25 Nová Role. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

 NGUYEN TIEN Nhat, 07.08.1988, Svobodova 105/7, 362 25 Nová Role. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

 TRAN THI Trang, 25.12.1989, V Březinách 37, 362 32 Otovice. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

DAO XUAN Truong, 05.04.1967, V Březinách 37, 362 32 Otovice. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

 BUI Van Tranh,  20.11.1964, V Březinách 37, 362 32 Otovice. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

 TRAN THANH Hung, 27.05.1964, Svobodova 105/7, 362 25 Nová Role. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

 TRAN THANH Truc, 19.01.1960, Hory 1, 362 11 Hory. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Karlovy Vary về vấn đề định cư

CAO Xuan Long, 20.10.1962, Vitorazská 462, 378 10, České Velenice. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực České Budějovice về vấn đề định cư

PHAM VAN Cuong, 20. 2. 1964, Tyršova 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí.  đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Hradec Králové  về vấn đề định cư

nezl. PHAM THI Ngoc Anh, 26. 10. 1998, Tyršova 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Hradec Králové  về vấn đề định cư

nezl. PHAM MAI Anh, 21. 12. 1995, Tyršova 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Hradec Králové  về vấn đề định cư

NGUYEN THI Mai, 30. 12. 1970, Tyršova 12, 517 41 Kostelec nad Orlicí. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Hradec Králové  về vấn đề định cư

VO VAN But, 02.06.1954, Zálešná VII/1217, 760 01 Zlín. đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Zlín về vấn đề định cư

DUONG DINH Dang, nar. 7. 6. 1975 , Babylonská 552, Praha 9 – Kyje, đến phòng di trú của Bộ nội vụ Séc khu vực Praha về vấn đề định cư

Chú ý

Ngày 26/3/2010, Thanh tra thương mại Séc ČOI báo mất thẻ công vụ số 228 với tên Bc.Šárka Vojtechová. Thẻ từ ngày ngày vô giá trị. Trong trường hợp nghi vấn có thể gọi điện cho cảnh sát Séc.

Minh Đức tổng hợp (theo nguồn Bộ nội vụ Séc)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 • #4 tran van cuong:

  18-04-2010 00:36

  toi manh muon tim THANG TUAN ANH song o praha so dt cu la 728689999 lam o cong ty automat rion de doi no no lua cua toi 200,000ck ai biet no o dau xin dt vao so 608584923 toi xin hau ta
 • #3 Mạc Văn Nhất:

  16-04-2010 09:47

  Nhắn tìm gấp Huỳnh Bá Hoàng, sinh 8.5.1984, tại Hà Nội, thường trú tại Olomouc.Gọi ngay cho chú Nhất theo số máy 721234569 giải quyết việc Toà tại Tachov.Nếu không sẽ bị truy nã.
 • #2 nguyen ba trong:

  04-04-2010 20:51

  nguyen ba trong .truoc o bratíslava thuoc nha may soi mdz muon tim lai nhung nguoi ban da song va lam viec tai cung nha may
  so dien thoai 773145670
 • #1 * Nhắn tin * Nhắn tin * Nhắn tin:

  01-04-2010 21:33
  * Mình là Thanh ở Chomutov muốn tìm các bạn bay sang Séc vào ngày 14/07/2007 mong họp mặt. Vậy nhận được tin nhắn này các bạn hãy liên lạc với mình nhé. Mobil; 728-534 651.

  * Nhắn em Hoa ở cùng chú Phuong và chị Nga ở Ostrov. Em đang ở đâu nhớ gọi cho anh theo số này nhé. Rất among tin em! Mobil. 773-230 775

  * Nhắn tìm Nga, quê ở Quan Lao, Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định trước học trường cấp II Nam Lợi, liên lạc với bạn học cũ. Mobil. 604-359 149

  * Cháu Bill tìm cô Vu Thi Thu, ở cùng Modrany năm ngoái.Việc xe ô tô.
  Mobil.720-329 277.

  * Cô Hoa ơi, cháu là Minh làm cùng giấy tờ với cô, quê ở Hải Dương đấy. Cô lien lạc với cháu nhé. Cháu mong tin cô.
  Mobil. 776-167 669

  *Chị là Quy ở Chomutov muốn nhờ Ngân-Thảo ở Praha cho chị số tel. của Hoa-Thắng ở Việt Nam. Đây là số tel. của chị 739-356 264

  * Nhắn tìm Nga, quê ở Quan Lao, Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định trước học trường cấp II Nam Lợi, liên lạc với bạn học cũ.
  Mobil. 604-359 149

  * Cháu Bill tìm cô Vu Thi Thu, ở cùng Modrany năm ngoái.Việc xe ô tô.
  Mobil.720-329 277.

  * Cô Hoa ơi, cháu là Minh làm cùng giấy tờ với cô, quê ở Hải Dương đấy. Cô lien lạc với cháu nhé. Cháu mong tin cô.
  Mobil. 776-167 669

  *Chị là Quy ở Chomutov muốn nhờ Ngân-Thảo ở Praha cho chị số tel. của Hoa-Thắng ở Việt Mam. Đây là số tel. của chị 739-356 264

  * Hoang Tien Dung 9.10.82,
  Nguyen Thi Dung13.2.74,
  Nguyen Van Hung 17.8.81,
  Nguyen Van Ket2.2.75,
  Nguyen Van Tri 18.9.81,
  Nguyen Van Tuan 27.8.60,
  Nguyen VietLoc 21.3.78,
  Pham manh Cuong5.10.83,
  Pham Ngoc Dien 2.7.69,
  Tran Cao Chanh 9.11.92,
  Tran Huu Hong 31.7.71,
  Tran Thanh huong3.5.72,
  Tran Thi Thu Huong 7.1.91,
  Vu Thi Mung 19.1.61
  Đ/C Ruska 113, Dubi Teplice.
  Những ai có tên trên về ngay cảnh sát ngoại kiều Teplice trình diện hoặc lien lạc số đt 774-617 554.
  Máy gửi SMS: 775-226 898

  * Nhắn tìm T.Hoa trước dung số đt 775-097 444 nay ở đâu, lien lạc ngay với số ĐT 776-446 919, có việc gấp hoặc ai biết đang ở đâu xin chỉ giúp. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ

  * Ai hiện đang ở địa chỉ Denissova 72.20 Teplice hãy gọi gấp cho chủ nhà 728-436 378, nếu không sẽ bị cảnh sát ngoại kiều hủy cư trú.
  Mobil. 728-436 378

  * Nhắn tìm Huệ sinh ngày 05/07/ 1986, quê Hưng Yên Trước đây học ở trung cấp Y Thái Bình.
  Mobil.608-342 155

  * Mình là Thắng, con bố mẹ Te-Tinh tìm bạn Linh, con hai bác Thanh-Thái trước làm ở ĐSQ, mình đang ở với chị Hoi-Tân ở Postoloprty. Hãy nhắn tin cho mình..
  Mobil.776-695 609

  * Những người có tên sau đây:
  Nguyễn Ngọc Lan,
  Vương Văn Lang 1982,
  Bùi Duy Trình,
  Nguyễn Anh Việt,
  Hồ Đức Tân,
  địa chỉ Moldava130 , Teplice và những người trvaly cùng địa chỉ lien hệ gấp với số máy 774-617 554. CS ngoại kiều báo hủy visa.
  Máy gửi SMS:774-039 866

  * Trung nhắn tìm Sơn, quê Phúc Yên, học cúngCDC 2008, trường địa chất.
  Mobil.725-637 259

  * Lê Hải Yến,
  Lê Ngọc Đông,
  Nguyễn Thị Thái
  địa chỉ Denisova 72/20 Teplice. Liên lạc ngay với chủ nhà số đt 728-436 378.CS ngoại kiều báo hủy cư trú.
  Máy gửi SMS:774-617 554

  * Nhắn tìm thầy giáo Hòa là giáo viên khoa gò hàn trường SPKT 2 Nam Định, nhận được tin này nhắn cho Tham Hai ngay nhé.
  Mobil.773-992 766

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo