Luật châu Âu

Ukraina thay đổi quy tắc nơi đăng ký nơi cư trú

Cập nhật lúc 06-04-2016 15:20:59 (GMT+1)

Từ ngày 4 tháng 4, quy tắc đăng ký nơi cư trú đã được thay đổi. Bây giờ những quyền hạn này do các cơ quan hành pháp của các cộng đồng địa phương thực hiện. Phòng báo chí của cục di trú nhà nước thông báo cho TTX Unian biết, và lưu ý rằng điều này được tiên liệu bởi luật “Về sửa đổi một số văn bản luật của Ukraina liên quan việc mở rộng quyền hạn cả các cơ quan chính quyền tự quản của các công đồng địa phương và tối ưu hóa việc cung cấp các dịch vụ hành chính”..... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo