Luật châu Âu

Tìm hiểu về vai trò của Nghị sĩ (MP) ở Anh quốc

Cập nhật lúc 17-04-2013 19:07:00 (GMT+1)

Vai trò của một Nghị sỹ Các nghị sỹ có trách nhiệm đối với ba nhóm đối tượng chính: cử tri của họ, Nghị viện và Đảng phái chính trị của họ.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo