Luật châu Âu

Các quyết định chấp nhận xin tị nạn ở Anh Quốc

Cập nhật lúc 20-04-2012 19:27:52 (GMT+1)

 

Khi Vụ Biên giới Anh quốc (UK Border Agency - UKBA) ra quyết định về đơn xin tị nạn và cho phép bạn ở lại, bạn sẽ được cấp một trong các quyền sau:


•   Tình trạng tị nạn (Refugee status)

•   Bảo vệ nhân đạo (Humanitarian protection)

•   Quyền cư trú theo thẩm quyền (Discretionary leave)

Khi bạn nhận được một trong những quyền trên, điều này không có nghĩa rằng bạn được cho phép ở lại Anh quốc vĩnh viễn. Bạn sẽ được cư trú vĩnh viễn chỉ khi Vụ Biên giới Anh quốc UKBA trao cho bạn quyền được cư trú vô thời hạn (indefinite leave to remain), còn được gọi là 'định cư '. 
Bạn đã được công nhận tình trạng tị nạn? 
Nếu bạn được công nhận tình trạng tị nạn, điều này có nghĩa rằng bạn được xem là một người tị nạn theo định nghĩa của Luật Tị nạn năm 1951 (Refugee Convention). 
Khi Vụ Biên giới Anh quốc UKBA công nhận tình trạng tị nạn của bạn, điều này có nghĩa bạn sẽ được ở lại Anh trong năm năm. Vào giai đoạn cuối của khoảng thời gian này, bạn có thể nộp đơn gia hạn, UKBA sẽ cho phép bạn cư trú tại Anh quốc vô thời hạn với điều kiện trong khoảng thời gian năm năm này:

•   Điều kiện tại đất nước của bạn không được cải thiện một cách đáng kể;

•  Bạn không có liên quan tới các hành động vi phạm các nguyên tắc của Luật Tị nạn và

•   Bạn thi đỗ Bài kiểm tra Cuộc sống tại Anh quốc (Life in the UK Test) với các kiến thức về 
ngôn ngữ và cuộc sống tại Anh hoặc hoàn thành các lớp học kết hợp dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai cùng giáo dục về tư cách công dân. 
Bạn cần đặc biệt chú ý rằng bạn phải nộp đơn xin phép gia hạn giấy phép ở lại năm năm trước khi giấy phép này hết hạn. Nếu bạn nộp đơn gia hạn sau khi giấy phép đã hết hạn, UKBA sẽ tiến hành xem xét một cách kỹ lưỡng tình trạng tị nạn của bạn. Nộp đơn sau khi giấy phép đã hết hạn cũng có thể ảnh hưởng tới quyền làm việc hay việc nộp đơn xin các trợ cấp xã hội mặc dù tại thời điểm này việc này chưa có quy định rõ ràng. 
UKBA có thể xem xét lại trường hợp của bạn trước khi khoảng thời gian năm năm kết thúc và quyết định rằng bạn không cần được bảo vệ ở Anh quốc nữa. Điều này có thể xảy ra khi điều kiện tại đất nước của bạn được cải thiện một cách đáng kể (và đã có thông báo chính thức từ chính phủ Anh về việc này) hoặc do bạn có những hành động vi phạm các nguyên tắc của Luật Tị nạn. Bạn có quyền kháng nghị quyết định này.

Khi UKBA quyết định rằng bạn không cần bảo vệ nữa, UKBA sẽ trao quyền được bảo vệ nhân đạo hoặc cho phép cư trú theo thẩm quyền hoặc ra quyết định rằng bạn cần phải rời khỏi Anh quốc.

Nếu chồng hoặc vợ , và các con dưới 18 tuổi của bạn đến Anh quốc cùng với bạn, họ sẽ có các quyền giống như của bạn. Nếu chồng hoặc vợ, và các con dưới 18 tuổi của bạn không ở Anh quốc với bạn, bạn có thể nộp đơn để họ có thể đoàn tụ với bạn.

Nếu bạn muốn đi đến các nước khác, bạn cần nộp đơn xin các giấy tờ thông hành theo Luật Tị nạn từ UKBA. Bạn có thế dùng giấy tờ thông hành để đến bất cứ đất nước nào ngoại trừ nước mà bạn đã lo ngại rằng bạn sẽ bị ngược đãi.

Bạn đã được cấp quyền bảo vệ nhân đạo(Humanitarian protection)?

Nếu bạn không được công nhận tình trạng tị nạn, UKBA có thể cầp quyền bảo vệ nhân đạo cho bạn. UKBA ra quyết định này vì họ nhận định rằng bạn sẽ gặp nguy hiểm nếu quay trở về nước nhưng bạn không đủ điều kiện để được công nhận tình trạng tị nạn. Một số người cũng có thể được đưa vào diện được bảo vệ nhân đạo vì những lý do không liên quan đến tị nạn.

Quyền bảo vệ nhân đạo được trao trong vòng năm năm. Nếu chồng hoặc vợ và các con dưới 18 tuổi không ở cùng với bạn tại Anh, UKBA sẽ cho phép họ đoàn tụ với bạn nếu bạn nộp đơn xin phép cho họ.

Bạn cần đặc biệt chú ý rằng bạn phải nộp đơn xin phép gia hạn giấy phép ở lại năm năm trước khi khoảng thời gian này hết hạn. Vào giai đoạn cuối của khoảng thời gian năm năm, nếu bạn nộp đơn, UKBA có thể sẽ cho phép bạn cư trú tại Anh vô thời hạn nếu họ tin rằng bạn vẫn cần được bảo vệ. Nếu UKBA quyết định rằng bạn cần được bảo vệ, họ sẽ cho phép bạn cư trú vô thời hạn nếu bạn thi đỗ Bài kiểm tra Cuộc sống tại Anh quốc. Nếu UKBA quyết định rằng bạn không cần được bảo vệ nữa, bạn có thể có quyền kháng nghị quyết định trên nhưng tại thời điểm viết tài liệu này, việc này vẫn chưa có quy định rõ ràng.

Vụ Biên giới Anh quốc có thể xem xét lại trường hợp của bạn trước khi khoảng thời gian năm năm kết thúc và quyết định rằng bạn không cần được bảo vệ ở Anh quốc nữa. Điều này có thể xảy ra khi điều kiện tại đất nước của bạn được cải thiện một cách đáng kể (và đã có thông báo chính thức từ chính phủ Anh về việc này) hoặc do bạn có những hành động vi phạm các nguyên tắc của Luật Tị nạn. Chúng tôi hiểu rằng chính phủ có ý định cho phép kháng nghị các quyết định trên nhưng vào thời điểm viết tài liệu này, nội dung này vẫn chưa được quy định rõ ràng. Nếu UKBA quyết định rằng bạn không cần được bảo vệ nhân đạo nữa, họ có thể sẽ trao quyền được cư trú theo thẩm quyền hoặc quyết định rằng bạn nên rời khỏi Anh quốc.

Nếu bạn muốn đi du lịch đến các nước khác, bạn cần phải dùng hộ chiếu của đất nước bạn. Nếu bạn không có hộ chiếu, bạn có thể nộp đơn xin giấy thông hành từ UKBA gọi là Chứng minh thư (Certificate of Travel). Xin lưu ý rằng có một số nước không chấp nhận giấy này làm giấy thông hành. Hãy kiểm tra việc này với đại sứ quán của đất nước mà bạn muốn đến thăm trước khi nộp đơn xin Chứng minh thư.

Bạn đã được cấp quyền cư trú theo thẩm quyền(Discretionary leave)?

Nếu bạn không được công nhận tình trạng tị nạn hoặc được bảo vệ nhân đạo, Vụ Biên giới Anh quốc có thể sẽ cho phép bạn cư trú theo thẩm quyền, đây là quyết định thường xảy ra đối với những lý do không liên quan đến tị nạn. Quyền cư trú theo thẩm quyền kéo dài khoảng ba năm hoặc ít hơn.

Vào giai đoạn cuối của khoảng thời gian ba năm cho phép cư trú theo thẩm quyền, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn, UKBA sẽ xem xét lại trường hợp của bạn. Nếu hoàn cảnh của bạn phù hợp, UKBA có thể gia hạn quyền cư trú theo thẩm quyền của bạn thêm ba năm nữa. Sau sáu năm được cư trú theo thẩm quyền, UKBA sẽ cho phép bạn cư trú tại Anh vô thời hạn nếu bạn thi đỗ Bài kiểm tra Cuộc sống tại Anh quốc.

UKBA thường cho phép chồng, vợ và các con dưới 18 tuổi đoàn tụ với bạn sau khi bạn đã được cho phép cư trú vô thời hạn. Nếu bạn nộp đơn trước khi đó, gia đình bạn chỉ có thể đoàn tụ với bạn trong những hoàn cảnh bắt buộc hoặc vì lí do nhân đạo. Khi bạn nộp đơn xin phép cho gia đình đoàn tụ với bạn, bạn sẽ phải chứng mình rằng bạn có thể cung cấp chỗ ở và hỗ trợ tài chính cho họ.

Nếu bạn muốn đến các nước khác, bạn cần phải dùng hộ chiếu của đất nước bạn. Nếu bạn không có hộ chiếu bạn có thể xin giấy thông hành từ UKBA gọi là Chứng minh thư. Khi bạn nộp đơn xin giấy thông hành của UKBA, bạn sẽ phải chứng minh rằng các cơ quan thẩm quyền ở nước bạn đã từ chối cung cấp hộ chiếu cho bạn một cách bất hợp lý. Xin lưu ý rằng có một số nước không chấp nhận giấy thông hành của UKBA là giấy thông hành hợp lệ. Hãy kiểm tra việc này với đại sứ quán của đất nước mà bạn muốn đến thăm trước khi nộp đơn xin Chứng minh thư.

Tôi có những quyền lợi nào khác?

Nếu bạn được công nhận tình trạng tị nạn, được bảo vệ nhân đạo hoặc được cho phép cư trú theo thẩm quyền, nhìn chung, bạn sẽ có tất cả những quyền và tư cách như các cư dân và công dân Anh khác.

Tôi có thể đi làm?

Giấy phép làm việc của bạn sẽ được đính kèm trong bức thư bạn nhận được từ Vụ Biên giới Anh quốc. Bạn cần liên lạc với văn phòng Trung tâm giới thiệu việc làm và phúc lợi xã hội (Jobcentre Plus) tại địa phương. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ các văn phòng này từ thư viện địa phương, danh bạ điện thoại hoặc từ trang web http://www.dwp.gov.uk.
Nếu bạn ở Scotland, hãy tham khảo mục Tìm kiếm việc làm: Hướng dẫn dành cho người tị nạn ở Xcốt-len tại trang web http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/Employment_Toolkit

Tôi có thể sử dụng các dịch vụ y tế?

Bạn có quyền sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cung cấp bởi Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service). Quyền lợi này bao gồm dịch vụ cấp cứu và điều trị y khoa định kì, kê đơn thuốc, dịch vụ y tế cho trẻ em và thai sản, kế hoạch hóa gia đình, điều trị nha khoa, kiểm tra mắt và kính.

Tôi có thể nộp đơn xin trợ cấp xã hội?

Nếu bạn chưa sẵn sàng đi tìm việc và có thu nhập rất thấp hoặc không có, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp xã hội, còn gọi là trợ cấp an sinh xã hội. Để nộp đơn, bạn cần liên lạc với Trung tâm giới thiệu việc làm và phúc lợi xã hội tại địa phương. Bạn có thể tìm thấy địa chỉ các văn phòng này từ thư viện địa phương, danh bạ điện thoại hoặc từ trang web http://www.dwp.gov.uk.

Làm cách nào tôi có thể tìm nơi để cư trú?

Nếu bạn đang được UKBA cung cấp chỗ ở, bạn sẽ phải chuyển ra khỏi đó và tìm nơi ở mới ngay khi UKBA ra quyết định chấp thuận cho bạn ở lại. Bạn có 28 ngày để chuyển đi. Bạn cần liên lạc với chính quyền địa phương hoặc văn phòng nhà ở để thảo luận các lựa chọn dành cho bạn. Nếu bạn không có nơi nào để ở hoặc bạn sẽ sớm trở thành vô gia cư, bạn cũng có thế gọi cho đường dây hỗ trợ Chốn nương thân (Shelter) qua số 0808 800 4444.

Khi bạn tìm thấy nơi ở, bạn sẽ phải trả tiền thuê nhà hoặc nộp đơn xin trợ cấp nhà ở. Nếu bạn đang sống với bạn bè hoặc người thân, và muốn tiếp tục ở lại đó, bạn được phép làm như vậy nhưng bạn cần kiểm tra với một trung tâm tư vấn xem điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyền lợi về trợ cấp xã hội và nhà ở của bạn.

Xcốt-len áp dụng luật nhà ở riêng. Nếu bạn sống ở Xcốt-len hoặc mong muốn chuyển đến sống ở đó, xin hãy liên lạc với Hội đồng Người Tị nạn Xcốtlen ( Scottish Refugee Council) qua số 0800 085 6087 hoặc vào trang webhttp://www.scottishrefugeecouncil.org.uk

Tôi có thể được nâng cao trình độ học vấn hoặc đào tạo kĩ năng không?

Có nhiều khóa học và địa điểm để bạn học tập. Các lớp này thuộc quyền quản lý của cơ quan giáo dục địa phương tại khu vực mà lớp học được tổ chức. Thư viện địa phương hoặc trang web chính quyền địa phương có các thông tin liên lạc về nhiều đơn vị giáo dục khác nhau tại khu vực của bạn.

Các thông tin khác

Bạn có thể cần sự trợ giúp và tư vấn để sử dụng các dịch vụ kể trên. Các tổ chức như Văn phòng Tư vấn Công dân (Citizens Advice Bureaux) cung cấp tư vấn và thông tin cho bất kì vấn đề nào. Nhiều tổ chức có thể sắp xếp thông dịch viên nếu bạn cần. Trong khu vực bạn ở có thể có tổ chức cộng đồng tị nạn để giúp đỡ và hỗ trợ những người tị nạn từ đất nước của bạn. Để biết thêm chi tiết, xin hãy đến thư viện địa phương, hoặc tìm trong danh bạ điện thoại hoặc trang web chính quyền địa phương. Văn phòng Tư vấn Tị nạn (One Stop Service) tại địa phương của bạn có thể cung cấp cho bạn thông tin liên lạc của các tổ chức tư vấn trong khu vực.

Các giấy tờ mà bạn cần có

Khi bạn nộp đơn đăng ký sử dụng các dịch vụ, bạn có thể cần có thư của UKBA với quyết định cho phép bạn ở lại Anh. Bạn cũng có thể cần đưa ra bức thư của UKBA được gọi là NASS 35 có nội dung rằng họ không còn hỗ trợ bạn nữa.

Trong khi chờ đợi quyết định gia hạn thời gian cư trú

Khi bạn đang chờ UKBA ra quyết định xem bạn có được gia hạn giấy phép ở lại hay không, bạn có các quyền lợi như trước khi bạn nộp đơn gia hạn nếu như bạn nộp đơn trước khi giấy phép ở lại của bạn hết hạn.

Tìm người thân

Nếu bạn mất thông tin liên lạc với thành viên gia đình ở nước ngoài, hội Chữ thập đỏ (Red Cross) có thể giúp bạn tìm họ. Thông tin chi nhánh hội Chữ thập đỏ ở địa phương có thể được tra cứu tại trang web www.redcross.org.uk

Bài kiểm tra Cuộc sống ở Anh quốc

Nếu bạn nộp đơn xin cư trú vô thời hạn (định cư), bạn sẽ cần chứng minh sự hiểu biết của bạn về cuộc sống tại Anh quốc. Bạn có thể thực hiện điều này bằng việc làm Bài kiểm tra Cuộc sống tại Anh quốc hoặc tham dự các lớp dạy tiếng Anh như Ngôn ngữ Thứ hai và học tập về tư cách công dân. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo trang web http://www.lifeintheuktest.gov.uk

Dịch vụ việc làm và hòa nhập cuộc sống dành cho người tị nạn (Refugee Integration and Employment Service)
Nếu bạn được công nhận tình trạng tị nạn hoặc được bảo vệ nhân đạo sau ngày 1 tháng 10 năm 2008, bạn có quyền sử dụng một loại dịch vụ cung cấp bởi các cơ quan tị nạn để giúp bạn có thể hòa nhập vào cuộc sống ở Anh quốc một cách dễ dàng. Hãy liên lạc với người thụ lý vụ việc của bạn ở UKBA hoặc cơ quan tị nạn địa phương để kiểm tra xem bạn có quyền lợi này không. Bạn có thể tìm thấy các thông tin liên lạc của các cơ quan tị nạn tại trang web http://languages.refugeecouncil.org.uk/english/services.htm

Thông tin trong tờ rơi này không phải là lời giải thích đầy đủ về luật pháp mà chỉ là một bản hướng dẫn. Hãy đến các dịch vụ tư vấn pháp luật để được tư vấn chi tiết. Để biết thêm thông tin làm thế nào để tìm một đại diện pháp lý, tham khảo tờ rơi Nộp đơn xin tị nạn tại trang webhttp://languages.refugeecouncil.org.uk

Nguồn: refugeecouncil.org.uk/ viethome.co.uk

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo