Luật LB Đức

Quyền biểu tình ở CHLB Đức và hướng hoàn thiện chế định này trong Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Cập nhật lúc 05-08-2013 05:54:19 (GMT+1)

Biểu tình là quyền tự do của công dân. Cách ứng xử với quyền biểu tình của công dân từ phía công quyền phản ánh mức độ tôn trọng nhân dân, tôn trọng Hiến pháp [1].... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo