Luật LB Đức

Những sửa đổi về quy định và luật lệ từ ngày 1 tháng 8 tại Đức

Cập nhật lúc 02-08-2015 16:13:03 (GMT+1)

Kể từ ngày 1 tháng 8, một số sửa đổi về quy định và luật lệ bắt đầu có hiệu lực như những người nước ngoài ở Đức theo quy chế tạm dung có triển vọng được cư trú lâu dài, quy định hạn chế tăng tiền thuê nhà được mở rộng, cha hoặc mẹ sống li thân phải trả tiền nuôi con nhiều hơn và mức lương tối thiểu được áp dụng thêm với một số ngành nghề.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo