Luật LB Đức

Từ 01.05.14 chỉ phạm 8 Punkte là bị thu bằng lái xe ?

Cập nhật lúc 08-04-2014 05:03:22 (GMT+1)

 

Đức - Bắt đầu từ 01.05. 2014, những thay đổi rất lớn về Luật lệ trong vấn đề quản lý, kiểm tra, sử phạt, những người có bằng lái xe tham gia giao thông tại CHLB Đức đã có hiệu lực!

Bạn đọc phản ánh - thông tin ban đầu chưa chính xác !!!


Nếu các bạn có Bằng lái xe, đang tham gia Giao thông tại CHLB Đức vì công việc quá bận rộn, hoặc đã nhận được giấy tờ của cảnh sát Đức gửi về mà lãng quên, thì hãy đặc biệt lưu ý, những điều luật thay đổi đã được thông báo từ hai năm nay, bắt đầu từ 01.05.2014 có hiệu lực!

Đặc biệt quan trọng và nóng bỏng nhất là việc thay đổi sự quản lý LỖI và xử phạt người lái xe thông qua hệ thống Punkte !

Cụ thể luật thay đổi nếu ai đã bị 8 Đìểm ( Punk ) vi phạm luật gia thông trước đây không cần phải học. Aufbauseminar-Leiter (Dạy khoá học trừ Punkte và Nachschulung), như là hiệu trưởng Fahrschule Vietduc là sai sự thật làm hoan mang dư luận.

Cụ thể luật 8 đìểm ( Punk ) thay đổi như sau . Nếu ai trước đây đã bị vi phạm 8 đìểm ( Punk ) hoặc hơn 8 đìểm trở lên, sau 01tháng 5.2014 Flensburg nơi Cơ quan giử dử liệu đìển vi phạm giao thông trên toàn liên bang Đức sẽ bắt đất tính lại như sau..

Vì vậy, với tư cách là người Việt, là hiệu trưởng Fahrschule Vietduc; là Aufbauseminar-Leiter (Dạy khoá học trừ Punkte và  Nachschulung), Người trực tiếp làm việc trong hệ thống đào tạo và ngành Giao thông Đức,  tôi viết thông tin này để bà con, các bạn cùng đọc và tham khảo; CHỈNH LẠI BẰNG LÁI XE CỦA MÌNH CHO CHUẨN; để giữ yên cuộc sống an lành cũng như việc làm ăn luôn suôn sẻ !

Trong thời điểm quan trọng này, Fahrschule Vietduc sẽ mở liên tục các khoá học  Punkteabbau- Seminar. Bởi lẽ, nếu các bạn chủ động trừ được số Punkte của mình TRƯỚC 01.05.2014, thì sau khi qui đổi số Punkte của bạn còn không đáng kể hoặc hết.Sau mỗi một khóa học, bạn được Ruhe trong 5 năm.

Nếu bạn tham gia một khóa trừ Punkte kết thúc trước 01.05.2014, bạn bị đến 4 Punkte- được trừ hết (= o), bạn bị đến 8 Punkte được trừ 4 Punkte (sau khi quy đổi theo luật mới, bạn chỉ còn 1 hoặc 2 Punkte . (Một khóa học kéo dài 2 Tuần;  4 lần có mặt; mỗi lần 135 Phút; không phải thi -Thường vào cuối tuần).

Tôi nghĩ đây là thông tin quan trọng không chỉ cho người Đức, mà cả cho  Cộng đồng mình nữa !

Tham gia khoá trừ  Punkte trước 01.05. 2014, Quí vị và các bạn được hưởng giá khuyến mại đặc biệt.Đặc biệt hơn nữa, chỉ có các bạn và thầy Hưng (Fahrschule Vietduc); sau 01.05.2014 sẽ BẮT BUỘC có thêm một Chuyên gia Tâm lý Giao thông người Đức nữa( theo luật mới). 

Berlin, 20.03.2014
Nguyễn Hưng
 Nguồn: Thoibao.de

Punktestand Flensburg

Cụ thể, tổng số Punkte là 8 thì đã bị thu bằng, nếu không tham gia khoá học đã được cảnh báo trước, khi bị lỗi từ 6 đến 7 Punkte ! ( đây là Thông tin sai sự thật )
___________________________________________________________
Đề nghị đính chính gấp để người Việt ở Đức khi đã vi phạm 8 đìểm hoặc hơn 8 đìểm (Punk) trước đây khỏi phải hoan mang .....

 

Punkte Flensburg - Info - Punkte-in-Flensburg.info 

Cụ thể luật thay đổi nếu ai đã bị 8 Đìểm ( Punk ) vi phạm luật gia thông trước đây không cần phải học. Aufbauseminar-Leiter (Dạy khoá học trừ Punkte và Nachschulung), như là hiệu trưởng Fahrschule Vietduc là sai sự thật làm hoan mang dư luận.

Cụ thể luật 8 đìểm ( Punk ) thay đổi như sau . Nếu ai trước đây đã bị vi phạm 8 đìểm ( Punk ) hoặc hơn 8 đìểm trở lên, sau 01tháng 5.2014 Flensburg nơi Cơ quan giử dử liệu đìển vi phạm giao thông trên toàn liên bang Đức sẽ bắt đất tính lại như sau..

Chiếu theo qui dịnh mới 01.05-0214 luật vi phạm giao thông trên toàn liên bang Đức.
Thí vụ trong trường hợp sẽ được tính như sau.

A/ . Nếu số đìểm củ tính đến ngày 01 tháng 5 2014 trên 2 năm sẽ được hủy bỏ theo luật lệ mới là 2 năm số điểm củ tự động hủy bỏ teo luật qui dịnh mới 01.05-0214.

B/. Nếu đìẻm lỗi củ tính đén ngày 01 tháng năm 2014 chưa đến 2 năm như qui định, thì Cơ quan dữ liệu đìẻm bằng láy xe sẹ xem xét trừ điễm ( Punk ) như sau ..

Nếu vượt đèn đỏ trước dây bị phạt 4 Punk ( Điểm ) ..thì nay sẽ được trừ 3 Punk ( điểm ) còn lại dử liệu vi phạm là 1 đìểm ( Punk ).

C/ . Nếu trước đây vi phạm chạy quá tốc độ cho phép 30 K/mh bị phạt 2 Điểm hoặc hơn, thì sẽ được trừ và bị giử lại chỉ còn 1 điểm ( Punk ) theo qui định mới chạy nhanh quá mức cho phép 30 K/mh là nay chỉ phạt 1 điểm ( Punk ) .

Như vậy trước đây , nghĩa là trước ngày 01 tháng 5 có hiệu lực đìểm củ của của những người vi phạm giao thông không còn lại là bao nhiêu để công bằng theo qui định mới .

Nói thêm  Liên bang Đức là quốc gia dân chủ xã hội , không thể qui định luật tùy tiện như ở Việt nam
Trong tương lai từ 01.05.14 chỉ phạm 8 Punkte là bị thu bằng lái xe là đúng vì thay đổi đìểm( Punk ) phạt

sau 14 ngày kể từ 01 thán 05 .0214 quí vị có thể kiểm tra trực tiếp điểm củ trong bộ dữ liệu ở Flensburg website

http://www.punkte-in-flensburg.info/punkte-in-flensburg.php?gclid=CNDJ-_CJzb0CFaQfwwodkWcA2g

Fahrschule Vietduc cố tình nói sai để kuyến mãi, trục lợi người Việt ?

Vì vậy, với tư cách là người Việt, là hiệu trưởng Fahrschule Vietduc; là Aufbauseminar-Leiter (Dạy khoá học trừ Punkte và Nachschulung), Người trực tiếp làm việc trong hệ thống đào tạo và ngành Giao thông Đức, Trong thời điểm quan trọng này, Fahrschule Vietduc sẽ mở liên tục các khoá học Punkteabbau- Seminar. Bởi lẽ, nếu các bạn chủ động trừ được số Punkte của mình TRƯỚC 01.05.2014, thì sau khi qui đổi số Punkte của bạn còn không đáng kể hoặc hết.Sau mỗi một khóa học, bạn được Ruhe trong 5 năm.

Lưu ý : Những lời nói Fahrschule Vietduc trên đây hoàn toàn sai với qui định mới về việc áp dụng luật vi phạm giao thông .Đây là hành vi hù dọa để kinh doanh trục lợi.

Vi phạm pháp luật ..§ BRD Verkehrsamt .

Chào thân ái
quachvuong

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo