Luật Séc - Slovakia

Luật mới về công tác ngoại giao của Cộng hòa Séc

Cập nhật lúc 03-03-2017 12:26:08 (GMT+1)

Quốc hội Cộng hòa Séc vừa phê chuẩn luật mới về công tác ngoại giao, mà theo đó việc thay đổi nhân viên ngoại giao sẽ đơn giản hơn, cải thiện điều kiện làm việc và cả cụ thể hóa phạm vi thẩm quyền của cơ quan lãnh sự. Theo luật mới, có thể cử ra nước ngoài làm đại sứ cả những người không nằm trong biên chế bộ Ngoại giao.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo