Luật Séc - Slovakia

Luật quốc tịch Séc sửa đổi, hiệu lực từ 1.1.2014

Cập nhật lúc 07-12-2013 16:00:37 (GMT+1)

Từ ngày 1.1.2014, Bộ luật dân sự Séc mới cải tiến sẽ đi vào hiệu lực kèm nhiều thay đổi, trong đó là cả luật quốc tịch. Thay đổi lớn nhất là chế độ một quốc tịch được hủy bỏ và cho phép tồn tại song tịch.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo