Luật Séc - Slovakia

Séc: Có thể dễ bị mất cả ô tô từ tháng Sáu

Cập nhật lúc 23-05-2017 11:58:59 (GMT+1)

Từ đầu tháng Sáu bắt đầu có hiệu lực đạo luật, mà theo đó các trạm kỹ thuật có quyền bắt dừng hoạt động những chiếc xe có chứng cứ rõ ràng là đã bị quay ngược đồng hồ cây số.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo