Luật Séc - Slovakia

Trợ cấp nhà ở tại Séc 2012

Cập nhật lúc 28-01-2012 12:17:03 (GMT+1)
Tư vấn miễn phí trên vietinfo.eu - gửi thư đến BBT@vietinfo.eu.

 

Những cá nhân hay gia đình có thu nhập thấp, hàng tháng không đủ trả tiền nhà thì sẽ được nhà nước hỗ trợ thêm.


Trợ cấp nhà ở - příspěvek na bydlení, được nhà nước cấp cho những gia đình hay cá nhân có thu nhập thấp để trang trải chi phí nhà ở. Mới: Từ ngày 1.1.2012, khoản tiền này chỉ được cấp trong vòng 10 năm và cho tối đa 84 tháng.

Đối tượng xin trợ cấp và điều kiện:

= Chủ sở hữu nhà hoặc người thuê nhà, có đăng kí địa chỉ định cư (trvalý pobyt) tại nhà này. Điều kiện cơ bản để được hưởng khoản tiền này với người nước ngoài là: đã sống hợp pháp tại Séc trên 365 ngày.

- Điều kiện về thu nhập: Nếu 30% thu nhập của gia đình không đủ để trả chi phí nhà ở, ở Praha, con số này là 35%. (Khoản thu nhập của đối tượng xin trợ cấp sẽ được tính theo từng quý, tức 3 tháng. Các trợ cấp cho con (lương con) hay trợ cấp nghỉ đẻ (lương mẹ) cũng được tính vào thu nhập.)

Chú ý:

- Những người chỉ cùng thuê nhà chung mà không sống chung, không phải gia đình, trong trường hợp này vẫn được xét chung như một hộ dân.

- Giá thuê nhà phải nằm trong mức mà nhà nước đề ra, để tránh trường hợp nhiều hộ dân thuê nhà quá đắt và lạm dụng trợ cấp.

Chi phí nhà ở tối đa

- Mức chi phí nhà ở tối đa mà nhà nước định ra hàng tháng trong đồng korun, hiệu lực từ ngày 1.1.2012:

Mức cho nhà ở thuê:

Số người ở

Thành phố Praha

TP trên 100 nghìn dân

TP 50000 - 99999 dân

TP 10000 – 49999 dân

TP dưới 9999 dân

1

7 068

5 616

5 352

4 563

4 379

2

10 144

8 157

7 796

6 715

6 464

3

13 813

11 214

10 742

9 330

9 001

hơn 4 

17 269

14 135

13 565

11 862

11 466

Mức cho nhà thuộc sở hữu:

Số người ở

Thành phố Praha

TP trên 100 nghìn dân

TP 50000 - 99999 dân

TP 10000 – 49999 dân

TP dưới 9999 dân

1

4 053

4 053

4 053

4 053

4 053

2

6 042

6 042

6 042

6 042

6 042

3

8 421

8 421

8 421

8 421

8 421

4 a více

10 699

10 699

10 699

10 699

10 699

 

Khoản trợ cấp

- Khoản tiền này không cố định, tùy theo thu nhập cá nhân và giá thuê nhà/ chi phí nhà ở.

Ví dụ 1: - Hai vợ chồng hàng tháng có thu nhập tổng cộng 24 nghìn Kč, thuê nhà ở Praha hết 10 nghìn Kč (hợp lệ, vì mức tối đa cho 2 người ở Praha là 10 144 Kč).
30% thu nhập của hộ dân: 0,3 x 24 000 = 8000 Kč (không đủ trả tiền thuê nhà > có thể xin trợ cấp).
Vì tiền thuê nhà là 10 nghìn, nhà nước sẽ bù: 10000 - 8000 = 2000 Kč.

Ví dụ 2:- Hai vợ chồng trên đẻ một đứa con, vợ nghỉ đẻ hưởng lương trợ cấp 7600 Kč, chồng đi làm lương 15 nghìn Kč, thuê nhà vẫn hết 10 nghìn Kč (hợp lệ, vì mức tối đa cho 3 người ở Praha là 13 813 Kč).
30% thu nhập của hộ dân: 0,3 x (7600 + 15 000) = 6780 Kč (không đủ trả tiền thuê nhà > có thể xin trợ cấp).
Vì tiền thuê nhà là 10 nghìn, nhà nước sẽ bù: 10000 - 6780 = 3220 Kč

Các bước giải quyết:

- Đơn xin trợ cấp được khai tại phòng xã hội nơi người đệ đơn đăng kí địa chỉ định cư.

- Giấy tờ đi kèm:
- Giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh cho trẻ em dưới 15 tuổi.
- Giấy chứng nhận thu nhập trong một quý – 3 tháng của tất cả mọi người sống tại nhà.
- Giấy chứng nhận đang đi học cho sinh viên 15-26 tuổi.
- Giấy chứng nhận thất nghiệp cho người không có việc làm.

- Các giấy tờ khác:
- Giấy chứng nhận sở hữu nhà hoặc thuê nhà.
- Giấy chứng nhận sự đồng ý của mọi thành viên sống trong nhà về việc cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân của họ, liên quan đến việc xin trợ cấp.

Thời gian xử lý: 30 ngày kể từ khi đệ đơn.

- Trong trường hợp đơn bị bác hoặc trợ cấp đã được thông qua nhưng rồi bị cắt, đối tượng xin trợ cấp có 15 ngày để viết đơn kháng cáo gửi lên tòa án tỉnh.

- Chú ý: Nếu người được nhận trợ cấp đã không còn có đủ điều kiện để hưởng khoản tiền này thì cần phải trả lại khoản trợ cấp cho phòng xã hội, nơi đã cấp nó cho người này.


Nghiêm Trang – vietinfo.eu
BBT@vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo