Luật VN

Người nước ngoài lấy vợ Việt Nam có được mua nhà ở không?

Cập nhật lúc 05-06-2016 10:11:39 (GMT+1)

Người nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo