Luật VN

Hai quốc tịch: nửa mừng, nửa lo

Cập nhật lúc 10-08-2016 15:21:39 (GMT+1)

Luật quốc tịch VN quy định công dân VN đồng thời có quốc tịch nước ngoài sẽ được giải quyết theo điều ước quốc tế mà VN là thành viên. Nhưng quy định khi nào họ là công dân VN, khi nào là người nước ngoài và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người có hai quốc tịch như thế nào hiện nay vẫn chưa rõ.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo