Luật VN

Sẽ tăng thuế môn bài lên gấp ba!

Cập nhật lúc 12-03-2016 06:01:26 (GMT+1)

Thuế môn bài là loại thuế mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải đóng đủ hằng năm, bất kể kinh doanh lãi hay lỗ. Hiện nay, số thu từ thuế môn bài vào khoảng 1.700 tỉ đồng. Bộ Tài chính dự kiến sau khi tăng thuế này và chuyển tên gọi thành “lệ phí môn bài” thì số thu sẽ đạt 2.685 tỉ đồng. Như vậy, tổng số thuế sẽ tăng gấp rưỡi.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo