Luật VN

Điều kiện để trẻ em mang quốc tịch VN và giữ quốc tịch nước ngoài (3)

Cập nhật lúc 15-11-2011 07:44:38 (GMT+1)
Hình minh họa

 

Hỏi: Xin cho tôi hỏi thêm: Nếu con tôi về Việt Nam sinh sống không làm được khai sinh như thì con tôi có được hưởng các chế độ như một công dân Việt Nam hay không? Chẳng hạn như có được đi học không? Khám chữa bệnh như thế nào? Nếu được thì thủ tục ra sao? Vì tôi định sẽ nuôi con đến 18 tuổi rồi mới cho qua Mỹ học.


Trả lời:

Đây là trường hợp con bạn xin đăng ký mang hai quốc tịch. Như chúng tôi đã trả lời, nếu con bạn muốn mang cả hai quốc tịch thì trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày con bạn có quốc tịch nước ngoài, bạn phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp địa phương nơi vợ chồng bạn cư trú biết việc con bạn có quốc tịch nước ngoài (theo Điều 21, Khoản 2 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/092009 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quốc tịch 2008).

Sau khi bạn đã thông báo việc con bạn có quốc tịch nước ngoài thì phần ghi về quốc tịch của cháu trong Giấy khai sinh khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh hoặc cấp bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh được ghi cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài (theo Điều 11 và 15, Khoản 2 Thông tư 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/03/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/092009 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quốc tịch 2008). Hoàn tất thủ tục thông báo nêu trên, Giấy Khai sinh của con bạn sẽ ghi rõ cháu mang hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam.

Nếu đã mang quốc tịch Việt Nam thì con bạn được hưởng đầy đủ các quyền dân sự mà một công dân Việt Nam được hưởng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Quehuong

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo