Luật VN

Điều kiện để trẻ em mang quốc tịch VN và giữ quốc tịch nước ngoài (4)

Cập nhật lúc 15-11-2011 07:48:18 (GMT+1)
Hình minh họa

 

Trong trường hợp không có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ (về quốc tịch của con) vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con, thì văn bản của cha mẹ làm sau thời điểm đăng ký khai sinh cho con có giá trị không?


Hỏi: Liên quan đến đề tài Điều kiện để trẻ em mang quốc tịch Việt Namvà giữ quốc tịch nước ngoài trả lời ngày Thứ sáu, 6/5/2011, đặc biệt là qua các đoạn trích sau đây:

“Điều 16.2 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 quy định: “Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con”. Theo quy định này, nếu vợ chồng bạn có sự thỏa thuận cho con mang quốc tịch Việt Nam thì cháu bé sẽ có quốc tịch Việt Nam.

Bạn là người mang quốc tịch Việt Nam, do đó con đẻ của bạn đủ điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam và không phải thôi quốc tịch Pháp (Điều 19 Khoản 2 Luật Quốc tịch 2008).”

Xin hỏi:

  1. Trong trường hợp không có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con, thì văn bản của cha mẹ làm sau thời điểm đăng ký khai sinh cho con có giá trị không?
  2. Có thời hạn tối đa giữa ngày đăng ký khai sinh cho con và ngày làm văn bản thỏa thuận của cha mẹ vào thời điểm sau này không?

Trả lời:

1. Theo khoản 2, Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 đã được trích dẫn ở trên, khi đăng ký khai sinh cho con, vợ chồng bạn phải xác định ngay quốc tịch cho cháu để cơ quan chức năng ghi vào giấy khai sinh. Như vậy, việc ghi quốc tịch của cháu trên giấy khai sinh sẽ coi như vợ chồng bạn đã thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho cháu (có thể cháu được mang quốc tịch nước ngoài hoặc quốc tịch Việt Nam tùy theo mong muốn của vợ chồng bạn).

2. Hiện không có văn bản pháp luật nào quy định thời hạn tối đa giữa ngày đăng ký khai sinh cho con và ngày làm văn bản thỏa thuận của cha mẹ sau khi đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, trong đăng ký khai sinh của cháu đã ghi quốc tịch nước ngoài nhưng vợ chồng bạn muốn làm văn bản thỏa thuận xác định lại quốc tịch cho cháu tại thời điểm này thì sẽ không được cơ quan chức năng chấp thuận, trừ khi trong đăng ký khai sinh của cháu chưa ghi quốc tịch.

3. Trong trường hợp con bạn có quốc tịch nước ngoài nếu muốn con được mang quốc tịch Việt Nam thì bạn cần làm thủ tục nhập quốc tịch cho con theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Quehuong

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo