Luật VN

Thủ tục cấp 'sổ đỏ' còn nhiều bất cập

Cập nhật lúc 17-08-2011 10:00:05 (GMT+1)
Ảnh minh họa internet

 

Các TTHC được thực hiện qua Bộ phận "một cửa" hầu hết được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời gian. Riêng hai lĩnh vực tư pháp hộ tịch và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được đánh giá tốt.


Đoàn thanh tra công vụ công tác CCHC ở quận Hoàng Mai vừa công bố kết quả kiểm tra ở quận. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận nỗ lực của lãnh đạo quận Hoàng Mai đã tích cực chỉ đạo công tác CCHC và giải quyết TTHC qua Bộ phận "một cửa", thực hiện tốt qui tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp ở công sở trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Các TTHC được thực hiện qua Bộ phận "một cửa" hầu hết được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời gian. Riêng hai lĩnh vực tư pháp hộ tịch và giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được đánh giá tốt.

Tuy nhiên bên cạnh đó, việc lưu trữ và giải quyết thủ tục xin cấp "sổ đỏ" lần đầu do Văn phòng đăng ký đất và nhà (Văn phòng ĐKĐVN) quận trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ còn tồn tại nhiều bất cập. Sổ nhật ký lưu trữ hồ sơ địa chính có 14/18 tiêu chí cần lưu không được ghi chép đầy đủ, không có phiếu giao nhận hồ sơ. Theo Sổ Nhật ký, từ đầu năm đến 30-6 có 748 hồ sơ được tiếp nhận, trong khi báo cáo của Văn phòng ĐKĐVN lại thể hiện có 934 hồ sơ. 

Người dân làm thủ tục tại bộ phận "một cửa" của quận Hoàng Mai

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra xác suất 20 hồ sơ của UBND phường Tương Mai cho thấy, Văn phòng ĐKĐVN không viết giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp, không ghi chép đầy đủ, chính xác thông tin vào Sổ nhật ký, không ghi phiếu hẹn trả kết quả như qui định. Thời gian giao nhận và trả hồ sơ của phường Tương Mai và quận "vênh" nhau, cho thấy rất khó xác định thời gian chậm giải quyết hồ sơ cho dân (Sổ nhật ký thể hiện thời gian nhận hồ sơ là ngày 3-6-2011, phiếu giao việc thụ lý hồ sơ của Văn phòng ĐKĐVN thể hiện ngày 15-4-2011 tiếp nhận và báo cáo của phường Tương Mai với đoàn kiểm tra lại thể hiện thời gian nộp hồ sơ là ngày 2-4-2011).

Về việc trả kết quả giải quyết hồ sơ xin cấp "sổ đỏ" lần đầu, tính đến 20-7, Văn phòng ĐKĐVN đã tiếp nhận 1214 hồ sơ, trả về 767 hồ sơ để các phường bổ sung, hoàn chỉnh. Trong đó, có hơn 20% hồ sơ trả về trực tiếp mà không có văn bản hướng dẫn, và 120 hồ sơ khác hướng dẫn chưa đúng thẩm quyền. Trong số 18/614 hồ sơ có văn bản trả về cho thấy, Văn phòng ĐKĐVN không thực hiện đúng thời hạn kiểm tra hồ sơ…

Đoàn kiểm tra kết luận, tại các phường Tương Mai, Mai Động… thời gian từ khi công dân đã kê khai hoặc nộp đơn xin cấp "sổ đỏ" đến khi Hội đồng xét xuyệt của phường họp rất chậm. Đa số các phường đều kéo dài thời gian gửi hồ sơ tới Văn phòng ĐKĐVN. Đồng thời, thời gian Văn phòng ĐKĐVN ra thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ cũng chậm so với qui định. 

Ông Phạm Xuân Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng đoàn kiểm tra cho rằng, tuy lãnh đạo quận Hoàng Mai đã quan tâm đến công tác CCHC nhưng cơ chế giải quyết công việc đang có vấn đề, dẫn đến lúng túng, thể hiện các cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ đã chậm giải quyết. Trưởng đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quốc Cường yêu cầu, UBND quận Hoàng Mai nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm để khắc phục nhanh các tồn tại, chỉ đạo Văn phòng ĐKĐVN rà soát, thống kê số lượng hồ sơ xin cấp "sổ đỏ" còn chậm để đề xuất hướng giải quyết.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Mạnh Hoàng cho rằng, kết luận thanh tra đã phản ánh đầy đủ về công tác CCHC ở Hoàng Mai, nhất là việc cấp "sổ đỏ". Đồng thời cho biết, từ ngày 1-8 việc nhận trả hồ sơ xin cấp "sổ đỏ" lần đầu đã được thực hiện qua Bộ phận "một cửa" theo đúng qui định của TP.

Nguồn: PLXH

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo