Nhân vật

Nội các Trần Trọng Kim: 5 thành tựu trong 4 tháng

Cập nhật lúc 01-09-2018 10:52:33 (GMT+1)

Chỉ trong bốn tháng làm việc với chủ quyền và độc lập rất hạn chế, Chính phủ Trần Trọng Kim đã tạo biểu tượng, đặt nền tảng về pháp lý và giáo dục cho Việt Nam nhiều năm sau.... Chi tiết
Trang:    4 5 6 7 8 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo