Nhân vật

Vì tham vọng ông hoàng, Hồ Quý Ly giết người hàng loạt

Cập nhật lúc 04-06-2012 20:03:04 (GMT+1)
hượng hoàng Trần Nghệ Tông mù quáng tin lời mật tấu của Hồ Quý Ly, đã ra tay tàn độc với Vua Trần Phế Đế (Tượng Vua Trần Phế

 

Không chỉ mượn tay Thượng hoàng Trần Nghệ Tông để giết Vua Trần Phế Đế, Hồ Quý Ly còn tìm đủ mọi cơ hội để chặt bớt vây cánh của hoàng tộc nhà Trần.


Hồ Qúy Ly bắt đầu có mặt ở triều Trần từ năm 1370, đầu đời vua Trần Nghệ Tông và tham chính qua 5 đời vua: Trần Nghệ Tông (1370-1372), Trần Duệ Tông (1372-1377), Trần Phế Đế (1377-1388), Trần Thuận Tông (1388-1398) và Trần Thiếu Đế (1398-1400).

Phất như diều gặp gió

Theo sử sách, suốt các đời Vua Duệ Tông, Phế Đế đến đời Thuận Tông, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông vẫn nắm triều chính trong tay, Hồ Qúy Ly được liên tiếp thăng quan tiến chức một cách nhanh chóng và bắt đầu nổi bật vào tháng 3 năm Đinh Mão (1387), khi được Thượng hoàng ban cho chức Đồng Bình chương sự - chức đại thần thuộc hàng Tể tướng của triều đình. Ngoài ra, Thượng hoàng còn ban cho Qúy Ly một thanh gươm báu và một lá cờ đề tám chữ Văn võ toàn tài, quân thần đồng đức (tức văn võ song toàn, vua tôi một dạ).

Vì tham vọng ông hoàng, Hồ Quý Ly giết người hàng loạt

Năm 1395, Qúy Ly lên làm Nhập nội Phụ chính Thái sư Bình chương quân quốc trọng sự, Tuyên trung vệ quốc Đại vương. Đến đây, Qúy Ly đã thực sự lên tới chỗ tột đỉnh quyền lực, đeo lân phù vàng, vào ở nhà bên hữu Trung thư sảnh và Ngự sử đài, dạy vua Thuận Tông và tự xưng là Phụ Chính cai giáo hoàng đế (nghĩa là giúp vua trị nước kiêm việc dạy bảo).

Năm 1398, dưới triều của Vua Trần Thiếu Đế (3 tuổi), Hồ Qúy Ly giữ quyền nhiếp chính, tự xưng là Khâm Đức Hưng liệt Đại vương, sau gọi là Quốc tổ Chương hoàng, mặc áo màu bồ hoàng, ở cung Nhân Thọ, ra vào theo cung cách thiên tử...

Lần lượt thủ tiêu triều thần... cướp thiên hạ nhà Trần

Theo sách Việt sử giai thoại, trong những ngày trị vì cuối đời của Trần Phế Đế, không ít quý tộc và quan lại triều đình tỏ ra căm ghét Hồ Quý Ly. Họ muốn trừ khử Hồ Quý Ly nhưng lại không biết chung lưng sát cánh để bàn mưu tính kế với nhau, bởi vậy, tất cả đều bị Hồ Quý Ly lần lượt thủ tiêu. 

Sách Đại Việt sử kí toàn thư chép rằng: “Trước đó, theo lệ cũ ở các đài, sảnh, chỉ các quan từ chức Đồng bình chương sự trở lên mới được ngồi ghế sơn đen có tựa. Bấy giờ, Trang Định Đại vương Trần Ngạc (con của Thượng hoàng Nghệ Tông) làm Thái úy, Hồ Quý Ly làm Đồng bình chương sự. Quan trị thẩm hình viện là Lê Á Phu nói với Ngạc bỏ ghế của Quý Ly đi, không cho ngồi cùng nữa. Ông lại bí mật tâu vua giết Quý Ly. Cơ mưu bị lộ mà thất bại, bọn Lê Á Phu, Nguyễn Khoái, Nguyễn Vân Nhi, Nguyễn Kha, Nguyễn Bát Sách, Lê Lặc và người học sinh được tin yêu là Lưu Thường lần lượt bị giết cả. Trước khi bị hành hình, Lưu Thường có làm bài thơ rằng: Đời tàn vào tuổi bốn ba/ Chết vì trung ái cũng là đáng thôi/ Hết lòng giữ nghĩa một đời/ Dẫu cho đồng nội thây phơi sá gì".

Trong số những người chống đối, chỉ có Lê Dữ Nghị là được Hồ Quý Ly tạm cho tha chết, bắt phải tội đi đày, sau cũng vờ cho phục chức, nhưng rồi lại bị Hồ Quý Ly khép vào tội kết bè kết cánh mà giết đi. Nguyễn Bát Sách thì hoảng sợ mà bỏ trốn, Hồ Quý Ly không thèm đuổi mà cho người bắt giam mẹ của ông. Vì thương mẹ già bị tù tội, Nguyễn Bát Sách phải ra hàng, rốt cuộc cũng bị Hồ Quý Ly giết nốt.

Sau khi Trần Phế Đế cùng những người thuộc vây cánh của nhà vua bị giết, Hồ Quý Ly còn cho cả Thượng hoàng Trần Nghệ Tông lẫn triều đình mắc lỡm. Trong hoàng tộc lúc ấy, chỉ có Trang Định Đại vương Trần Ngạc là người tỏ vẻ căm ghét Hồ Quý Ly ra mặt. Trước đó, chính Trang Định Đại vương đã mật bàn với Vua Trần Phế Đế về việc giết Hồ Quý Ly, nhưng Hồ Quý Ly không bị giết, ngược lại Phế Đế bị Thượng hoàng giết chết. 

Đã bày mưu sát hại nhà vua là cháu nội của Thượng hoàng, nay nếu lại bày mưu giết ngay Trang Định Đại vương là con của Thượng hoàng nữa, Hồ Quý Ly sẽ khó tiếp tục lợi dụng được Thượng hoàng. Nghĩ vậy, Hồ Quý Ly bèn cho người nói phao lên rằng, Trang Định Đại vương Trần Ngạc sắp được đưa lên ngôi vua. Thấy phe đảng chẳng còn ai, Trang Định Đại vương Trần Ngạc sợ hãi mà vội đính chính tin đồn đó. Hồ Quý Ly chỉ chờ có vậy để đưa con út của Thượng hoàng Nghệ Tông (cũng là con rể của Hồ Quý Ly) lên ngôi vua, đó là vua Trần Thuận Tông (1388 - 1398). Trang Định Đại vương Trần Ngạc chỉ được tạm yên thân một thời gian ngắn. Đến tháng 6 năm Tân Mùi (1391), ông cũng bị Hồ Quý Ly lập mưu giết chết.

Không dừng ở đó, để dẹp đường thoáng cho ngôi vương của mình, Hồ Quý Lý còn sát hại của anh em kết nghĩa của mình. Sách Việt sử giai thoạighi: Nguyễn Đa Phương người Thanh Hóa, con của Sư Tề. Thuở còn hàn vi, Hồ Quý Ly từng theo học võ nghệ với Sư Tề, nhân đó kết nghĩa anh em với Nguyễn Đa Phương. Là con dòng cháu giống, Nguyễn Đa Phương sớm có tài, từng là võ tướng khét tiếng của nhà Trần thời Trần Phế Đế (1377 - 1388). Cùng với Phạm Cự Luận là người túc trí đa mưu, bộ ba Hồ Quý Ly, Nguyễn Đa Phương và Phạm Cự Luận đã khiến cho cả triều đình phải khiếp sợ. Đến đời Trần Thuận Tông (1388 - 1398), quyền bính hầu như nằm hết trong tay bộ ba nguy hiểm này.

Tháng 10 năm Kỉ Tị (1389), quân Chiêm Thành tiến ra đánh phá vùng Thanh Hóa, Thượng hoàng Trần Nghệ Tông sai Hồ Quý Ly đem quân đi đánh giặc. Cùng đi với Hồ Quý Ly còn có một số tướng lĩnh cao cấp khác như Nguyễn Đa Phương, Phạm Khả Vĩnh v.v… Lần ấy, Hồ Quý Ly bị thất bại, tướng chỉ huy quân Thánh Dực là Nguyễn Chí (cũng có sách chép là Trần Đình Quý) bị giặc bắt, 70 tướng khác bị tử trận. Hồ Quý Ly trốn về xin Thượng hoàng cho thêm quân cứu viện nhưng Thượng hoàng không chấp thuận, nhân cớ đó, Hồ Quý Ly xin thôi, không cầm quân đi đánh nữa. Thượng hoàng phải cử tướng Trần Khát Chân đi thay. Tình thế quân đội triều Trần lúc ấy rất nguy, may nhờ Nguyễn Đa Phương dùng kế nghi binh mới thoát được.

Khi về triều, Nguyễn Đa Phương cậy mình có chút công lao, hay chê bai Hồ Quý Ly bất tài. Hồ Quý Ly cũng gièm pha lại rằng: Hồ Quý Ly nghe lời của Nguyễn Đa Phương nên mới bại trận. Nói rồi, Quý Ly xúi Thượng hoàng xuống chiếu thu lại hết toàn bộ số quân do Nguyễn Đa Phương chỉ huy. Dẫu ở thế cô, Nguyễn Đa Phương vẫn chưa hết kiêu ngạo. Sách Đại Việt sử kí toàn thư chép: Nghe Quý Ly tâu rằng, Đa Phương rất gan góc và tráng kiện, sợ hắn sẽ trốn sang nước Minh ở phương Bắc hay nước Chiêm Thành ở phương Nam, tức là thả cọp để lại mối họa về sau, chi bằng giết đi là hơn. Thế là, Thượng hoàng bắt Đa Phương phải tự tử...".

Có thể thấy rằng, dù rất nhiều người căm ghét, nhưng biết cách luồn cúi, Hồ Quý Ly vẫn phất lên như diều gặp gió, muốn hại ai là tùy thích. Và vì lẽ đó, nhà Trần mới mất thiên hạ vào tay họ Hồ!

Nguồn: Vĩnh Khang/ Baodatviet

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo