Pháp luật

Quốc tịch Séc – giấy tờ cần thiết

Cập nhật lúc 03-04-2018 13:54:17 (GMT+1)

1. Đơn xin QT: Đầu đơn viết địa chỉ của Bộ nội vụ: Ministerstvo vnitra ČR, odd. státního občanství a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 mỗi dấu phẩu tượng trưng cho 1 lần xuống dòng) viết tiếng Séc – viết bằng tay hoặc trên máy tính nêu lý do tại sao muốn xin QT Séc cuối đơn ký tên và viết địa chỉ của mình ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo