Pháp luật

Người Việt có được chấp nhận 2 quốc tịch không?

Cập nhật lúc 09-06-2018 02:59:35 (GMT+1)

Về nguyên tắc, công dân Việt Nam chỉ được mang một quốc tịch. Nhưng trong một số trường hợp ngoại lệ, Việt Nam vẫn cho phép công dân được mang 2 quốc tịch theo Luật Quốc tịch có hiệu lực từ 1.7.2009.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo