Sứ quán liệt truyện

Bội thu visa lãnh sự VN: ‘Ăn’ cả sữa của trẻ con!

Cập nhật lúc 19-06-2015 03:43:25 (GMT+1)

Một lon sữa cho bé là 24,95 euro, một lần lạm thu của sứ quán là đến cả năm bảy lon sữa của con. Những ngày công lao động của chúng tôi đã bị chảy vào túi riêng của những người vốn được trả lương bằng tiền thuế của nhân dân và còn kiếm thêm thu nhập từ phần chi phí chênh lệch chúng tôi đã bị ép phải trả.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 Tiếp

 

Tiêu điểm
Quảng cáo