Sức khỏe

Các thầy thuốc Séc lại lập kỳ tích mới

Cập nhật lúc 24-09-2020 07:19:27 (GMT+1)

Các bác sĩ trung tâm IKEM  (Viện Lâm sàng và Y học Thực nghiệm) ở Praha đã thực hiện thành công ca phẫu thuật kép đặc sắc, mà thuật ngữ chuyên ngành gọi là ALPPS (Associating Liver Partition and Portal vein Ligation for Staged hepatectomy), cho một bệnh nhân ít tuổi nhất thế giới từ trước tới nay trải qua phẫu thuật như vậy.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo