Sức khỏe

20 mg gây tử vong, chất hay xuất hiện trong bếp của người Việt

Cập nhật lúc 20-07-2020 02:52:30 (GMT+1)

Aflatoxin là một chất nguy hiểm với độc tính gấp 68 lần asen và 10 lần so với kali xyanua. Loại chất này xuất hiện trong gạo đổi màu, ngô bị mốc... ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo