vietinfo di động
Thư mục
Sức khỏe

Thông báo của bác sĩ Lê Thi Khánh Hoa về đợt tiêm phòng cúm mới

Cập nhật lúc 02-11-2020 16:38:29 (GMT+1)
Ảnh: vietinfo.eu

Phòng khám của bác sĩ Lê Thị Khánh Hoa xin thông báo. Phòng khám vừa nhận được lô vaccine tiêm phòng cúm mới. Nếu ai có nhu cầu tiêm chủng xin liên hệ đặt qua số đện thoại: 776 776 429.

Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: