Thời sự

EET chính thức tạm dừng đến hết năm 2020

Cập nhật lúc 28-05-2020 12:30:16 (GMT+1)

Ngày 27 tháng Năm 2020 Quốc hội Cộng hòa Séc đã biểu quyết lại và phê chuẩn đề xuất của chính phủ tạm dừng hoạt động của toàn bộ hệ thống thống kê doanh thu trực tuyến (EET) đến hết năm 2020. Toàn bộ hệ thống, bao gồm tất cả 4 giai đoạn thực hiện theo các lộ trình khác nhau sẽ bắt đầu vận hành trở lại từ đầu năm 2021. Dự luật chỉ còn chờ chữ ký phê chuẩn của tổng thống và bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm công bố trong Tập các điều luật.... Chi tiết
Trang:    5 6 7 8 9 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo