Ba Lan

Ba Lan tìm ra chỉ huy SS Đức Quốc Xã trốn ở Minnesota

Cập nhật lúc 14-03-2017 14:33:59 (GMT+1)

Chính phủ Ba Lan sẽ đòi Mỹ bắt giữ và dẫn độ một người đàn ông ở tiểu bang Minnesota sau khi xác nhận người này chính là chỉ huy một đơn vị SS của Đức Quốc Xã, từng đốt phá làng mạc và giết thường dân ở Ba Lan thời Đệ Nhị Thế Chiến.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo