Ba Lan

Ba Lan: Vụ bê bối của ông Marian Banaś

Cập nhật lúc 04-12-2019 06:39:44 (GMT+1)

Ông Marian Banaś (sinh 13-7-1955 ở Piekielnik) – là một nhân viên cao cấp của chính quyền Ba Lan. Trong các năm 2005–2008 và 2015–2016 làm thứ trưởng Bộ Tài chính, trong các năm 2005–2008 và 2015–2017 là sếp của Cơ quan Hải quan Ba Lan, vào các năm 2016–2019 thứ trưởng Bộ Tài chính, năm 2017–2019 sếp của Cơ quan Thuế Hành chính (Krajowa Administracja Skarbowa – KAS).... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo