Ba Lan

Ba Lan : Biểu tình ở Vacxava phải đối cải cách hệ thống tư pháp

Cập nhật lúc 17-07-2017 16:20:20 (GMT+1)

Hôm qua, 16/07/2017, hơn một chục ngàn người, theo ban tổ chức, đã biểu tình trước nghị viện và Tòa Án Tối Cao để phản đối dự án của chính phủ bảo thủ cải cách hệ thống tư pháp.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo