Ba Lan

'Đấu trường chương trình mới' tại Ba Lan

Cập nhật lúc 26-02-2019 15:53:15 (GMT+1)
Nghị viện châu Âu – Ảnh minh họa từ Internet

 

Trong năm 2019 ở Ba Lan sẽ còn diễn ra hai sự kiện lớn. Đó là Bầu cử Nghị viện châu Âu và Bầu cử Quốc hội Ba Lan. Kết quả đạt được từ các cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng lớn đến chính trường EU và Ba Lan.


Mở đầu cho cuộc Vận động bầu cử năm 2019 , Đảng PiS cầm quyền tại Ba Lan đã tổ chức Công ước của Đảng mình với chủ đề là „Đấu trường chương trình mới”, mà nội dung cơ bản của nó là cam kết thực hiện 5 gói:

  1. 500 + cho mọi trẻ em kể từ 01 tháng 7,
  2. Miễn thuế thu nhập cá nhân PIT cho Người lao động dưới 26 tuổi,
  3. Hạ thấp các chi phí lao động qua nâng khoản tự do,
  4. Lương hưu tháng thứ 13 ở mức 1100 zł, kể từ 01 tháng 5, cho mỗi người nghỉ hưu,
  5. Phục hồi việc kết nối ô tô buýt địa phương, đã bị giảm trong nhiều năm gần đây;

cùng với các khẩu hiệu: „Ba Lan trái tim của Châu Âu” và „Gia đình, phát triển, tin tưởng”.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, việc thực hiện chương trình của PiS sẽ tốn khoảng từ 30 đến 40 tỷ loty mỗi năm.

Bầu cử Nghị viện châu Âu sẽ được tổ chức trong các nước thuộc EU cứ 5 năm một lần. Nghị viện châu Âu là Cơ quan đại diện cho lợi ích của các Công dân EU. Bầu cử lần này được các nước thành viên xác định vào các ngày từ 23 đến 26 tháng 5.2019. Tuy nhiên tại Ba Lan có quy định, chỉ tổ chức bầu cử vào chủ nhật. Do vậy, Bầu cử này sẽ được tổ chức tại Ba Lan vào 26 tháng 5.2019, trên 13 khu vực bầu cử. Bỏ phiếu bầu cử lần này có hơn 360 triệu Công dân EU tham gia.

Qua Bầu cử Nghị viện châu Âu lần này sẽ bầu ra 705 Đại biểu, thay vì 751 Đại biểu cho nhiệm kỳ 2014 – 2019, khi nước Anh chưa xin ra khỏi EU.

Mặc dầu số Đại biểu trong Nghị viện châu Âu bị giảm, nhưng Ba Lan vẫn nhận được thêm một ghế và chính vì vậy, lần này Ba Lan sẽ bầu 52 Đại biểu của mình.

Còn ngày Bầu cử Quốc hội Ba Lan đến nay vẫn chưa biết. Chỉ biết rằng, Bầu cử Quốc hội 2019 cần phải được tổ chức trong vòng 30 ngày, trước khi trôi qua nhiệm kỳ 4 năm của Quốc hội. Nhiệm kỳ thứ bảy của Quốc hội Cộng hòa Ba Lan bắt đầu vào ngày 12 tháng 11.2015. Điều đó có nghĩa là, thời hạn Bầu cử Quốc hội cần phải rơi vào ngày nghỉ, trong khoảng từ 12 tháng 10 đến 12 tháng 11.2019. Qua Bầu cử Quốc hội Ba Lan sẽ bầu ra 460 Đại biểu Quốc hội và 100 Thượng nghị sỹ.

Điều đáng chú ý là, những kết quả nhận được qua các cuộc bầu cử trong năm nay sẽ tác động không nhỏ tới Bầu cử Tổng thống Cộng hòa Ba Lan vào năm 2020.

Nguyễn Quỳnh Giao
Nguồn: Queviet.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo