Séc-Slovakia

Trực tuyến: cập nhập kết quả bầu cử vào Nghị viện Châu Âu

Cập nhật lúc 26-05-2019 20:57:54 (GMT+1)

Tại EU đã diễn ra cuộc bầu cử chọn 751 nghị sĩ vào Nghị viện Châu Âu. Bầu cử đã được tổ chức tại 28 nước thành viên. Tại Séc, bầu cử đã kết thúc từ thứ Bảy 14:00, Kết quả sẽ được công bố vào lúc 23:00 sau khi bầu cử được kết thúc tại tất cả các nước thành viên.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo