Séc-Slovakia

Hải quan Séc mẫn cán giám sát EET

Cập nhật lúc 23-01-2019 16:03:27 (GMT+1)

Hải quan Cộng hòa Séc thuộc thẩm quyền quản lý của bộ Tài chính vừa hoan hỉ công bố kết quả phạt những trường hợp người kinh doanh vi phạm luật về thống kê doanh thu trực tuyến (EET)- 11080 đối tượng kinh doanh đã bị hải quan kiểm tra trong năm 2018.... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo