Séc-Slovakia

Hai phần ba những người bán thuốc lá chưa sẵn sàng với qui định mới

Cập nhật lúc 17-05-2019 19:02:08 (GMT+1)

Hệ thống giám sát mới gọi là "Track&Trace" bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng Năm 2019. Thế nhưng cho tới nay mới chỉ khoảng một phần ba những người kinh doanh có bán thuốc lá thực hiện các thủ tục đăng ký vào hệ thống. Trong khi đo mức phạt vì không tuân thủ qui định có thể lên đến tiền triệu.  ... Chi tiết
Trang:    1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo