Séc-Slovakia

Hải quan Séc sẽ thêm thẩm quyền khi làm nhiệm vụ

Cập nhật lúc 22-03-2018 14:11:03 (GMT+1)

Từ lâu bộ Tài chính Cộng hòa Séc đã muốn lực lượng hải quan thuộc quyền được thêm quyền hạn. Trong gói dự luật cho năm 2019 đã xuất hiện điều khoản cho phép nhân viên hải quan được làm nhiệm vụ với danh tính giả.... Chi tiết
Trang:    3 4 5 6 7 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo