Séc-Slovakia

“Phản động“ tại CH Séc lại “ngóc đầu dậy“

Cập nhật lúc 02-09-2010 20:50:32 (GMT+1)

 

Một tổ chức công dân năng động tại CH Séc mang tên Hãy thay đổi các chính khách, hôm 02/09/2010 mới phát động phong trào quần chúng nhằm thay đổi triệt để thành phần chính khách ở bình diện địa phương. “Chúng tôi muốn, để nhân dân trước khi đi bầu cử có được những thông tin cho quyết định hợp lí của mình, không nên đầu phiếu cho ai vì đó là kẻ bất hảo,“ anh Jaroslav Kuchař nói về ý nghĩa của kế hoạch.


Phong trào Hãy thay đổi các chính khách trong cuộc bầu cử vào Quốc hội vừa qua cũng đã rất thành công, khi “bỏ bom“ vạch mặt nhiều ứng cử viên có vấn đề và nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng, nhất là trong làng giải trí. Trước kỳ bầu cử xắp tới vào cơ quan hành chính địa phương, phong trào này lại muốn ra tay “phá quấy“.

 Trên trang website ở địa chỉ www.vymentepolitiky.cz tổ chức này phát động phong trào quần chúng Hội đồng địa phương trong tay bạn và trên mạng xã hội Facebook đã có sự cổ vũ của hơn 100 nghìn người.

“Chúng tôi quyết định xây dựng một diễn đàn đối thoại, mà qua đó mọi người có thể trao đổi với nhau những thông tin liên quan tới các vụ việc xảy ra ở địa phương mình và trực tiếp tới các ứng cử viên,“ Kuchař giải thích.

 Tổ chức Hãy thay đổi các chính khách lưu ý cử tri, rằng bầu cử vào cơ quan hành chính địa phương còn quan trọng hơn Quốc hội, vì nó liên quan trực tiếp tới từng người và các vụ việc tham nhũng hối lộ của chính khách phần lớn diễn ra ở tầm cỡ địa phương.

David Nguyen

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo