Séc-Slovakia

Bộ Tài chính Séc sẽ ban hành công trái

Cập nhật lúc 27-12-2010 01:15:11 (GMT+1)
Bộ trưởng Tài chính Miroslav Kalousek

 

Nhà nước Séc quyết định vay tiền của nhân dân để trả nợ. Ngày 02/12/2010, bộ Tài chính đã giới thiệu công trái đặc biệt mà chỉ công dân có quyền được mua. Nhà nước bảo đảm lãi xuất hàng năm khoảng vài phần trăm và sẽ mua lại bất kỳ lúc nào khi chủ sở hữu yêu cầu.


Bộ trưởng Tài chính Miroslav Kalousek đã đưa ra sáng kiến mua lại trái phiếu của công dân khi lần đầu tiên giữ chức bộ trưởng Tài chính trong nội các trước đây của thủ tướng Mirek Topolánek. Ngày đó Kalousek tính, rằng nhân dân có thể đầu tư vào ngân sách nhà nước đến 140 tỉ korun. Nhưng ngày đó kế hoạch đã không được thực hiện. Nay Kalousek cũng còn hy vọng, là chương trình công trái của nhà nước cho nhân dân sẽ thúc đẩy các ngân hàng tích cực cung cấp dịch vụ cho vay tiền.

 “Công trái sẽ phát hành cho khoảng thời gian, chắc là từ 5 đến 10 năm, nhưng trong thời gian đó nhà nước lúc nào cũng sẵn sàng mua lại,“ Kalousek khẳng định và nhận xét, hy vọng đẩy tỉ lệ công dân nắm cổ phiếu nhà nước tới mức tương ứng như tại các quốc gia tiên tiến.

DN (Doanh nghiệp Việt)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo