vietinfo di động
Thư mục
Séc-Slovakia

Chương trình “Hồi hương tự nguyện“ tại Séc đã kết thúc

Cập nhật lúc 20-12-2009 17:00:58 (GMT+1)

Trung tuần tháng 12/2009, chương trình “Hồi hương tự nguyện“ của Chính phủ CH Séc do Bộ Nội vụ thực thi từ giữa tháng 2/2009, tạo điều kiện cho người ngoại quốc tại CH Séc có thể hồi hương theo nguyện vọng cá nhân, đã chấm dứt.

 Tại Praha, số lượng người nước ngoài tham gia đăng ký vào chương trình này đông đảo nhất trên toàn quốc. Thủ đô Praha và vùng Trung Séc có 680 người cư trú hợp pháp và 131 người bất hợp pháp đăng ký hồi hương. Trong nhóm hợp pháp, tình nguyện về nước nhiều nhất là công dân Mông Cổ, Uzbekistan và Việt Nam. Người Ukraina chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm người nước ngoài sống bất hợp pháp đăng ký hồi hương, tiếp đó là Kyrgyzstan và Mông Cổ.

 Vùng Đông Séc, sau 10 tháng thực hiện chương trình, tỉnh Pardubice có 203 người đăng ký, nhiều nhất là Mông Cổ (136) và Việt Nam (55). Lẻ tẻ cũng có công dân các nước khác, như Ukraina (6), Indonesia (5) và một người Nga.

 Tỉnh Hradec Králové trong thời gian đó ghi nhận 81 trường hợp. Mông Cổ 64, Việt Nam 11, Ukraina 5 và một người Uzbekistan.

 Tỉnh Nam Morava, Vysočina và Zlín có tổng cộng 357 người đăng ký.

(DN)

Tin liên quan
Lựa chọn vietinfo di động

VietInfo Group

Liên hệ gửi bài: BBT@vietinfo.eu
Liên hệ quảng cáo: quangcao@vietinfo.eu ,
Tel.:+420 777 007 989 (chỉ liên hệ quảng cáo)

Vietinfo.eu được phát hành theo giấy phép và luật thông tin của EU.

Copyright © 2008 - 2021 VietInfo Group

Chọn hiển thị:

Chọn khổ chữ: