Séc-Slovakia

Chuyển khoản nhà băng sẽ nhanh hơn

Cập nhật lúc 03-08-2009 22:34:58 (GMT+1)
Các nhà băng - ảnh minh họa

 

Thượng viện đã nhất trí với dự thảo bộ luật thống nhất điều kiện thanh toán trên toàn châu Âu. Bộ luật còn phải được tổng thống ký duyệt. Nhờ bộ luật này mà chẳng hạn thời gian chuyển khoản nhà băng sẽ nhanh hơn trước.


Hiện nay thời hạn từ khi khách hàng muốn thực hiện chuyển khoản đến khi số tiền được thực sự gửi đến tài khoản đích là 3 ngày. Nếu tổng thống ký duyệt dự thảo bộ luật nói trên thì từ ngày 1/11 năm nay thời hạn này sẽ giảm xuống còn 2 ngày.

Bộ luật sẽ được áp dụng đồng thời tại tất cả các nước thành viên EU.

Bộ luật cũng sửa đổi việc điều chỉnh và theo dõi những đối tượng kinh doanh trong lĩnh vực chuyển tiền nhưng không phải nhà băng. Hiện nay những đối tượng này hoạt động trên cơ sở bộ luật kinh doanh hoặc giấy phép ngoại tệ nếu chuyển tiền từ nước này qua nước khác. Theo luật mới thì các đối tượng này sẽ được Ngân hàng quốc gia Séc quản lý và theo dõi.

TTM

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Quảng cáo