Những qui định mới trong xuất nhập khẩu với bên ngoài EU

Cập nhật lúc 17-06-2009 20:22:15 (GMT+1)
ảnh minh họa

 

Kể từ ngày 01/07/2009, tất cả các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá với bên ngoài EU sẽ có nghĩa vụ số đăng ký số EORI, cả với hàng hoá trong chế độ quá cảnh, nghĩa là cả với các hãng vận tải quốc tế.


Những thay đổi trong các qui định kodex thuế quan (NK 2454/93) được ban hành qua chỉ thị Thanh tra số 312/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2009. Liên quan đến việc áp dụng cái gọi là số EORI, áp dụng qui định mới này nhằm khắc phục những vấn đề liên quan tới đăng ký và thống nhất trong kinh tế, hay trong các trường hợp quan hệ/ đối thoại với các cơ quan thuế quan các nước khác trong Liên minh châu Âu. Mục đích của sửa đổi này là thống nhất các chủ thể theo một số liệu đăng ký duy nhất trong tất cả các nước thành viên Liên minh. Để thống nhất sẽ sử dụng cái gọi là số EORI, được hiểu là một số duy nhất mà các chủ thể sử dụng trên khắp Liên minh. Số này sẽ được cấp cho các chủ thể bởi những cơ quan nhà nước theo qui định (căn cứ phù hợp với nguyên tắc của qui định này). Cơ quan nhà nước CH Séc được qui định là Hải quan CH Séc và có nhiệm vụ đăng ký các chủ thể vào danh sách số EORI, được tiến hành tại tất cả các chi cục hải quan trên toàn quốc.

 Để làm giảm nhẹ gánh nặng hành chính cho các chủ thể tại CH Séc, Hải quan CH Séc trong tháng 5 đã tự động gửi cho 22 nghìn chủ thể kinh tế tại CH Séc số EORI. Các chủ thể này được chọn lựa trong lưu trữ của trung tâm thông tin Tổng Cục hải quan. Đó là các chủ thể mà trong quá khứ đã nhiều lần giải quyết các thủ tục hải quan. Sau khi gửi số EORI cho các chủ thể này, hải quan chỉ yêu cầu họ khẳng định lại các thông số đã chính xác hay chưa và liệu có đồng ý cho phép công bố một số dữ liệu có chọn lọc hay không.

 Các chủ thể mà đến cuối tháng 5 năm 2009 chưa nhận được thông báo về việc cấp số EORI, sẽ phải tự tới các cơ quan hải quan để đề nghị cấp. Đơn đề nghị cấp số EORI có thể nhận được tại tất cả các chi cục hải quan hay trên trang website ở địa chỉ www.celnisprava.cz, điền các số liệu trên tờ khai và ghi rõ trong đơn, là có đồng ý công bố các số liệu của mình trong đăng ký số EORI hay không. Kèm theo đơn đăng ký cần xuất trình để đối chiếu bản gốc hay bản sao có công chứng quyết định về cấp số DIČ. Đơn đề nghị và việc cấp số EORI là miễn phí.

 Tại CH Séc cấp hai loại số EORI

  1. Số EORI (tạm dịch “số EORI cố định“ ), số EORI này cùng một số dữ liệu khác về chủ thể được chuyển vào trung tâm đăng ký của Liên minh, có giá trị trong tất cả các quốc gia Liên minh và vĩnh viễn.
  2. số EORI tạm thời (hay “số EORI ad hoc“ ), số EORI ad hoc được cấp cho những trường hợp cần thống kê chủ thể và các số liệu liên quan cho công tác hải quan, số này không được chuyển tới trung tâm đăng ký của Liên minh, chỉ có giá trị trên lãnh thổ CH Séc và thời gian hạn chế.

Hải quan đăng ký vào EORI các chủ thể:

a)      công ty có trụ sở trên lãnh thổ CH Séc,

b)      cá nhân- doanh nhân, có địa chỉ cư trú trên lãnh thổ CH Séc,

c)      công ty, có trụ sở bên ngoài lãnh thổ EU,

d)      cá nhân- không kinh doanh, không phụ thuộc vào nơi thường trú. Những đối tượng này được cấp số EORI tạm thời.

 (David Nguyen)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm
Nổi bật

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo