Séc-Slovakia

Phân biệt đối xử ở Séc đã có sẵn ở trong luật?

Cập nhật lúc 01-12-2010 14:59:01 (GMT+1)

 

Trong những năm gần đây ta thường thấy qua nhiều sự không nhất quán trong các lĩnh vực như “phân biệt chủng tộc” và “bài ngoại”. Có điều chính những nhà làm luật là những người đi tiên phong trong các lĩnh vực này bằng cách đưa vào bộ luật của mình những điều về các cộng đồng thiểu số. Nếu thực sự không có sự khác biệt nào giữa những người công dân của đất nước thì cần gì phải có những sự ưu ái. Như thế vô hình chung chẳng phải đã công nhận những hạn chế nhất định đối với từng cộng đồng đó sao. Những người ủng hộ xã hội đa văn hóa cho rằng không tồn tại những sự phân biệt đối xử trong các bộ luật, các quy định. Vậy thì giờ có đấy.


Phân biệt chủng tộc là lý thuyết và tư tưởng thứ bậc của các cộng đồng xã hội dựa trên cơ sở dân tộc học. Còn bài ngoại là một thuật ngữ chuyên môn của ngành xã hội học có thể dịch thẳng là sợ những người nước ngoài. Nói chung thuật ngữ này có thể dùng để ghi nhận sự cố chấp của con người với những người đến từ các quốc gia khác hay là sự thiếu tôn trọng đối với truyền thống văn hóa của họ và các nền văn hóa khác. Đó là mấy định nghĩa cơ bản về hai thuật ngữ này. Chúng ta hãy cùng nhau xem lại cái bản chất cơ bản, rất quan trọng đó là tư tưởng thứ bậc của các cộng đồng xã hội trên cơ sở dân tộc học và sự cố chấp của con người với những người đến từ các quốc gia khác hay là sự thiếu tôn trọng đối với truyền thống văn hóa của họ và các nền văn hóa khác. Như vậy về mặt lôgic mà nói thì nếu không có tư tưởng thứ bậc của các cộng đồng xã hội dựa trên cơ sở dân tộc học và coi như không có nền văn hóa khác trên đất nước chúng ta thì chắc sẽ không còn phân biệt chủng tộc cũng như bài ngoại. Có điều tư tưởng thứ bậc của các cộng đồng xã hội trên cơ sở dân tộc học  cũng như việc xác nhân sự khác biệt truyền thống và văn hóa của một số nhóm công dân không được đưa thẳng vào bộ luật.

Bộ luật có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2001 về Quyền lợi của các thành viên thuộc các cộng đồng thiểu số chính là tài liệu cơ sở ghi nhận tồn tại sự phân biệt đối xử ở Cộng hòa Séc. Thay cho việc để các thành viên của các cộng đồng thiểu số có cùng điều kiện như những người Séc, Bộ luật lại xác định thêm quyền lợi cho họ, cấp thêm tiền cho họ từ ngân sách nhà nước  trên cơ sở những đóng góp của họ. Trên cơ sở Bộ luật này thì ở Séc có các cộng đồng thiếu số người Bungari, Crôatia, Hungari, Đức, Ba Lan, Slovakia, Sécbi, Di Gan, Nga, Hy Lạp, Ukraina, Việt Nam và người Rusyn. Còn người Bạch Nga tạm thời chưa được công nhận là cộng đồng thiểu số ở Séc và họ đang đòi quyền lợi được công nhận là cộng đồng thiểu số ở Séc vì nghe đâu họ đã có mấy thế hệ làm ăn sinh sống ở Séc. Theo Luật của Séc thì các cộng đồng thiểu số này có nhiều quyền lợi hơn người Séc, Môrava và Silesia. Theo Bộ luật nói trên thì các cộng đồng thiểu số này có một số thuận lợi nhất định trong việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thành viên của các cộng đồng thiểu số này có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình khi giao dịch với các công sở cũng như trước tòa (mọi phí tổn do nhà nước hoặc cính quyền tự trị chi trả). Nhà nước còn ủng hộ cho sự tồn tại liên minh và các cơ quan văn hóa, truyền thông của họ về mặt tài chính. Nếu trong trường học có đủ điều kiện  họ có quyền đòi hỏi được học bằng tiếng mẹ đẻ. Đồng thời cũng vì các cộng đồng thiểu số này mà có thêm các cơ quan, các viện nghiên cứu liên quan được nhà nước bao cấp. Một ví dụ điển hình là Hội đồng chính phủ cho các cộng đồng thiểu số.

Ngoài ra trong Bộ luật còn có các điều khoản:

1) Thành viên của các cộng đồng thiểu số đã làm ăn sinh sống lâu dài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc có quyền yêu cầu ghi tên làng, nơi họ đang sinh sống, tên các bộ phận của làng, phố và các nơi công cộng khác, biển ghi các tòa nhà quản lý công, nơi bầu cả cử bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

2) Nhà nước sẽ tạo điều kiện cho các cộng đồng thiểu số đã làm ăn sinh sống lâu dài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa, ngôn ngữ của mình, đặc biệt là ủng hộ các chương trình nhà hát, bảo tàng, triển lãm, thư viện, các hoạt động văn thư lưu trữ và các hoạt động khác của cộng đồng họ. Các mục đích hoạt động này đều được sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Các điều kiện và hình thức hỗ trợ do chính phủ phê duyệt.

3) Nhà nước ủng hộ việc gìn giữ và phát triển văn hóa, các truyền thống, ngôn ngữ qua việc phát hành các ấn phẩm định kỳ và không định kỳ bằng ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số đã làm ăn sinh sống lâu dài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Hỗ trợ cho các đài phát thanh, chương trình truyền hình bằng các ngôn ngữ của các cộng đồng thiểu số đã làm ăn sinh sống lâu dài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc. Các mục đích hoạt động này đều được sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Các điều kiện và hình thức hỗ trợ do chính phủ phê duyệt

 4) Trong các điều kiện nhất định qua các văn bản pháp lý riêng, những thành viên của các cộng đồng thiểu số đã làm ăn sinh sống lâu dài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc có quyền đòi hỏi việc công bố thời gian, nơi bầu cử và các thông tin liên quan khác cho cử tri bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Bản tân tôi phải thừa nhận rằng khi một ai đó muốn làm ăn sinh sống ở Cộng hòa Séc thì họ nên coi tiếng Séc là ngôn ngữ chính của mình, học cách làm việc với các công sở chứ không nên có bất cứ một trường hợp đặc biệt nào hay các hình thức hỗ trợ khác trội hơn các điều kiện giành cho người Séc, Môrava và Silesia. Nếu có ai đó muốn làm việc ở đây, phát triển truyền thống văn hóa (dĩ nhiên là không được đối nghịch với truyền thống văn hóa Séc như trường hợp đạo Hồi), vận hành các phương tiện truyền thông bên cạnh tiếng Séc còn cả tiếng mẹ đẻ thì xin cứ việc tôi chẳng phản đối gì. Nhưng họ hãy làm các việc đó bằng tiền của mình chứ đừng đòi hỏi sự tồn tại các điều luật như vậy ở Cộng hòa Séc chỉ vì sự thuận lợi cho một số người mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của những người khác!

Ngọc Bảo dịch từ parlamentnilisty.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo