Séc-Slovakia

Séc: Đa số người dân tín nhiệm chính phủ mới

Cập nhật lúc 27-07-2010 19:12:44 (GMT+1)
Thủ tướng Séc: Petr Nečas

 

Theo thăm dò của hãng STEM trong tháng sáu vừa rồi thì đa số người dân Séc tín nhiệm chính phủ mới. Hạ viện sẽ biểu quyết tín nhiệm chính phủ trong cuộc họp vào ngày 10/8. Chắc chắn là chính phủ sẽ được tín nhiệm, vì liên minh lập chính phủ có tới 118 ghế nghị sĩ Hạ viện trong tổng số 200 ghế.


Nếu việc tín nhiệm chính phủ là do người dân tự quyết định thì theo thăm dò nói trên, có tới 53% sẽ biểu quyết tín nhiệm. Trong số những người đã đi bầu cử tháng 5 vừa rồi thì tỉ lệ này lên tới 58%. Liên minh 3 đảng ODS, TOP 09 và Việc công được 96% cử tri ODS, 95% cử tri TOP 09 và 83% cử tri Việc công ủng hộ. Trong số các cử tri của các đảng đối lập thì chỉ có 11% cử tri KSČM và 9% cử tri ČSSD tín nhiệm chính phủ mới. Thăm dò này cũng cho thấy đảng

Việc công là đảng phái được cử tri của các đảng nhỏ và những người không đi bầu cử cho là đáng tin cậy. Trong khi cử tri của ODS và TOP 09 thì hay đánh giá đảng phái này là “đáng ngờ.” Thăm dò được thực hiện từ 17/5 đến 25/5 và đã hỏi ý kiến của 1.559 người trên 18 tuổi./

TTM

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo