Thế giới

Thẻ xanh của EU tạo điều kiện cho người nước ngoài thâm nhập vào thị trường lao động Séc

Cập nhật lúc 02-09-2010 11:55:04 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Cộng hòa Séc đã tiếp nhận Nghị định sửa đổi nhằm giảm thiểu những cản trở về mặt hành chính liên quan đến lao động nước ngoài muốn làm việc ở Séc từ năm 2009. Thời gian đã chứng tỏ một điều là chỉ có ý tốt không thôi thì chưa đủ nếu nó không phản ánh đúng thực tế trên thị trường lao động.


Điểm cơ bản trong Nghị định sửa đổi này là việc thống nhất các thủ tục cấp phép lao động vào một hình thức giấy phép duy nhất gọi là “thẻ xanh”. Người nước ngoài có thể xin cấp thẻ xanh căn cứ vào các vị trí công việc cụ thể đăng tải trong trung tâm cơ sở dữ liệu của Bộ Lao động và Các vấn đề xã hội Cộng hòa Séc. Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính quả là một việc đáng khen, nhưng các qy định pháp lý liên quan hiện nay dường như chưa ổn. Thực tế đã chứng tỏ là những người chủ thuê lao động dĩ nhiên là muốn có ý kiến về việc lựa chọn nhân công sẽ làm việc cho mình. Nhưng theo phương thức hiện nay thì các chủ thuê lao động được tiếp xúc với người sẽ làm việc cho họ lần đầu tiên là sau khi họ đã có đầy đủ thủ tục vào Séc lao động và có thể nhập cư vào Séc, thực tế quả là không chấp nhận được.

Tình trạng này đã được khẳng định qua các số liệu thống kê là có tới hàng chục trường hợp các lao động nước ngoài tận dụng khả năng có thẻ xanh vào làm việc ở Cộng hòa Séc. Cũng may là xuất phát từ những yêu cầu có đủ điều kiện pháp lý của châu Âu, cụ thể là theo Nghị định của Hội đồng châu Âu số 2009/30/EU về các điều kiện có thể nhập cư và cư trú của công dân các nước thứ ba với mục đích lao động đòi hỏi phải có trình độ cao nên đã dẫn đến việc xác định phạm vi cho phép lao động đối với một số nhóm người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 18 tháng 8 năm 2010, Chính phủ Séc đã phê chuẩn kiến nghị sửa đổi Bộ luật mới về vấn đề cư trú của người nước ngoài và một số Bộ luật liên qan khác có tính chất hướng dẫn cụ thể hơn về Nghị định nêu trên của Liên minh châu Âu. Hiệu lực của Bộ luật mới đồng nghĩa với việc Cộng hòa Séc sẽ có thêm một hình thức cho phép người nước ngoài cư trú dài hạn mới dưới dạng “thẻ xanh”, cấp cho những người nước ngoài có trình độ cao nhập cư vào Séc với mục đich lao động. Mặc dù Nghị định này chỉ đưa ra khái niệm có trình độ cao không kể đến thực tập chuyên ngành mà chỉ là trình độ từ cao đẳng trở lên hoặc các ngành đào tạo chuyên môn phải học ít nhất là 3 năm.

Đơn đề nghị xin cấp thẻ xanh có thể nộp tại các cơ quan đại diện của Cộng hòa Séc ở nước ngoài trừ những người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Séc bằng thị thực dài hạn hay thị thực cư trú dài hạn. Điều đáng nói ở đây là kể cả những người nước ngoài đã có thẻ xanh của các nước khác thuộc Liên minh châu Âu vẫn phải xin cấp thẻ xanh của Cộng hòa Séc và phải nộp đơn xin cấp trong vòng một tháng kể từ khi vào Séc.

Đúng ra việc nộp đơn xin cấp thẻ xanh không có thay đổi gì lớn so với việc làm đơn xin cấp thị thực cư trú dài hạn với mục đích lao động. Nhưng điều đáng nói ở đây là yêu cầu phải có Hợp đồng lao động ít nhất là 1 năm với thời gian làm việc trong tuần theo luật cũng như mức lương thỏa thuận hàng tháng hoặc cả năm phải cao hơn mức lương trung bình hàng tháng hoặc cả năm phải cao hơn mức lương trung bình do Bộ Lao động và Các vấn đề xã hội Cộng hòa Séc công bố 1,5 lần. Thay đổi qan trọng của việc cấp thẻ xanh cũng chính là điểm đã bị phê phán là thực tế trong quá trình chủ thuê lao động lựa chọn nhân công đồng thời là người trực tiếp ký Hợp đồng lao động với người nước ngoài không hề được tiếp xúc với nhân công của mình. Thực tế khó mà xảy ra tình trạng khi người nước ngoài đã có thẻ xanh đến chỗ chủ thuê lao động và chủ thuê lao động từ chối nhận vào làm. Cũng cần phải nói thêm rằng ngay cả trong trường hợp việc cấp thẻ xanh trong Bộ luật mới có những thay đổi và người thuê lao động có quyền can thiệp vào việc cấp thẻ xanh, nếu họ không đồng ý thì Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc sẽ không cấp thẻ xanh.

Thực tế đáng lưu ý là so với việc cấp phép lao động thông thường, kiến nghị về dự thảo Bộ luật mới đã giải quyết trường hợp khi Hợp đồng lao động của người nước ngoài kết thức trước thời hạn của thẻ xanh. Trong trường hợp này người nước ngoài bắt buộc phải ra khỏi lãnh thổ Cộng hòa Séc và nếu họ kiếm được công ăn việc làm khác thì bắt buộc phải xin cấp giấy phép lao động và nộp đơn xin cư trú lại từ đầu. Nhưng trong hai năm đầu lao động bằng thẻ xanh thì trước đây chỉ cần có sự đồng ý của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc là đủ còn theo Bộ luật mới thì cần có cả ý kiến của chủ thuê lao động (công việc của Bộ chỉ là xem xét xem người xin cấp thẻ xanh có đủ điều kiện hay không). Thậm chí sau khi đã làm việc đủ 2 năm thì chỉ cần thông báo cho Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc trong vaongf 3 ngày làm việc là đủ. Việc thay đổi công việc của những người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Cộng hòa Séc còn căn cứ cả vào các quy định của Bộ luật mới liên quan đến thời hạn cấp thẻ xanh. Theo đề nghị mới thì thẻ xanh được cấp sẽ có thời hạn dài hơn sơ với Hợp đồng lao động là 3 tháng nhưng thẻ xanh có thời hạn dài nhất cũng chỉ là 2 năm.

Cuối cngf cũng cần phải lưu ý là Bộ luật mới có cả những thay đổi trong lĩnh vực quyền cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và một số điều liên quan đến cả các Nghị định về qyền lợi lao động đặc biệt là trong việc kết thúc Hợp đồng lao động. Cần phải nhắc lại rằng Nghị định của Chính phủ là Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc phải chuẩn bị kiến nghị những thay đổi trong Bộ luật mới, tạo ra những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực pháp lý của những vấn đề còn tồn tại.

Minh Hiền dịch từ epravo.cz

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo