Thế giới

Tuần hành cho Tự Do tại Paris

Cập nhật lúc 14-10-2014 03:01:28 (GMT+1)

 

Hôm Thứ Bảy 11/10/2014 tại Paris (thủ đô nước Phấp), đã có cuộc mít tinh tuần hành  từ Tượng Nữ Thần Tự Do (Statue de la Liberté) đến Công Trường Nhân Quyền Trocadero do Liên Đoàn Châu Á cho Nhân Quyền, tô chức.


Đoàn người tham gia gôm có : Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc Dân Chủ, Lào, Việt Nam, Societa Libera (Ý) và sinh viên Hong Kong du học tại Pháp..

Sâu đây là một số hình ảnh cuộc mít tinh tuàn hành.


Nguồn: Diễn Đàn CTM

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo