Thế giới

Ucraina đã giảm nợ nước ngoài xuống còn 15,1 tỷ đô la

Cập nhật lúc 05-02-2010 10:16:57 (GMT+1)

 

Ucraina trong tháng 12 năm 2009 đã giảm được các khoản nợ trực tiếp từ nước ngoài đi 1,14%, xuống còn 15,097 tỷ đô la. Điều này được nêu trong thông báo của Bộ tài chính Ucraina.


Trong khi đó, các khoản nợ trực tiếp trong nước của Ucraina trong tháng 12 năm 2009 đã tăng thêm 4,2%, đạt 91,07 tỷ grivna.

Đặc biệt, tổng số tiền vay nợ trực tiếp của chính phủ tính đến ngày 31 tháng 12 đã tăng thêm 1,13% lên tới 211,622 tỷ grivna.

Ngoài ra, cũng theo số liệu của bộ tài chính Ucraina, tổng các khoản nợ được đảm bảo bởi nhà nước đã tăng lên tới 89,806 tỷ grivna. Cụ thể, các khoản vay có đảm bảo từ bên ngoài đạt 75,743 tỷ grivna, còn các khoản vay trong nước có bảo đảm – đạt 14,063 tỷ grivna.

Tổng các khoản nợ trực tiếp và nợ có đảm bảo của nhà nước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009, theo số liệu của Bộ tài chính, là 301,428 tỷ grivna.

Nhớ lại rằng trong tháng 11 năm 2009, các khoản nợ nước ngoài đã tăng 0,7%, lên đến 15,3 tỷ đô la, còn các khoản nợ trong nước – tăng thêm 4,5%, lên đến 87,4 tỷ grivna.

Năm 2008, khoản nợ trực tiếp từ nước ngoài chiếm khoảng 11,172 tỷ đô la, và khoản nợ trực tiếp trong nước – là 44,667 tỷ grivna.

NNC-Theo Min/doanhnghiep.od

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo