Việt Nam

Hội nghị T.Ư 5 sẽ xem xét thi hành kỷ luật cán bộ

Cập nhật lúc 05-05-2017 10:20:06 (GMT+1)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 5. (Ảnh: Chính phủ)

 

Sáng 5.5, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 5 khóa XII đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.


Theo chương trình làm việc Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị T.Ư lần này, từ tháng 10.2016, Ban Bí thư đã thành lập các Ban chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các đề án, báo cáo về các nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định.

Các Ban chỉ đạo đã bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, các Nghị quyết Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để tiến hành tổng kết, nghiên cứu xây dựng các đề án, tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình T.Ư. Bộ Chính trị đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo, đề án nêu trên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Báo cáo trình Hội nghị T.Ư 5 khóa XII.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 10.5.

Trước phiên khai mạc Hội nghị, ngày 27.4, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng đã có thông báo kết luận kỳ họp thứ 14. Điểm đáng chú ý trong kết luận là việc xử lý, đề nghị xử lý vi phạm tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) giai đoạn 2009 - 2015 và các cán bộ liên quan.

Kết luận chỉ rõ, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 - 2011. 

Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét thi hành kỷ luật với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền.

Nguồn: Lương Kết/Danviet

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo