Việt Nam

Việt Nam sẽ hợp tác kênh đảng với Mỹ thế nào?

Cập nhật lúc 09-03-2015 05:16:49 (GMT+1)
Nguồn ảnh: Internet

 

Một cựu thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bình luận về khả năng hai chính quyền Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác theo kênh đảng.


"Theo tôi nghĩ là khác, bởi vì quan hệ Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Trung Quốc thì nó rất nhiều những nền tảng của hệ thống lý luận của mô hình tổ chức v.v... và nó có cả những quan hệ trong lịch sử nữa.

 Hãy xem, hãy coi Đảng Cộng sản Việt Nam như một lực lượng chính trị quan trọng lãnh đạo xã hội, có cái nhìn cởi mở, thì tôi cho là nó sẽ có một sự phát triển tốt đẹp hơnGiáo sư Vũ Minh Giang

"Vì vậy thiết lập quan hệ với Trung Quốc là một kiểu mà mình nghĩ tới quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, giữa Việt Nam với một nước không có hệ thống giống như thế, thì khó có thể so sánh là tương đồng. Và ngay cả cái gọi là đảng cầm quyền ở Hoa Kỳ, nó cũng khác lắm so với hệ thống đảng như là ở Việt Nam," GS Giang nói.

'Cái nhìn cởi mở'

Và quan chức nghiên cứu này nói thêm:

"Vì vậy tôi nghĩ theo hướng này, tức là không hẳn là đảng cầm quyền của Hoa Kỳ đâu, mà chính phủ Hoa Kỳ, tất nhiên chính phủ Hoa Kỳ, ông Tổng thống thuộc một Đảng nào đó, Cộng hòa hoặc Dân chủ, thế nhưng hãy xem, hãy coi Đảng Cộng sản Việt Nam như một lực lượng chính trị quan trọng lãnh đạo xã hội,

"Có cái nhìn cởi mở, tôi cho là nó sẽ có một sự phát triển tốt đẹp hơn. Xưa nay, trong hệ thống mà ta gọi là Tư bản Chủ nghĩa, có cái nhìn chưa cởi mở lắm với đặc thù chính trị Việt Nam, tức là có một đảng chính trị đóng vai trò chỉ đạo, lãnh đạo hệ thống chính trị này.

"Tôi nghĩ rằng tới đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sang Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cũng sẽ thăm Hoa Kỳ, thí dụ như thế, thì tất cả những cái đó, nếu Hoa Kỳ có một cái nhìn cởi mở trong quan hệ với đảng cầm quyền ở Việt Nam, cái đó sẽ là tín hiệu rất đáng khả quan cho mối quan hệ tương lai của Việt Nam và Hoa Kỳ," ông Vũ Minh Giang nói với BBC.

Nguồn: BBC

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo