Sự kiện

Thời kỳ cải cách ruộng đất đã có nồi nhôm, đũa nhựa?

Cập nhật lúc 17-09-2014 04:39:01 (GMT+1)

 

Bộ máy tuyên truyền của Đảng luôn tìm cách ngụy biên bằng chứng - Bảo tàng lịch sử quốc gia vừa tổ chức triển lãm “Cải cách ruộng đất (CCRĐ) 1946-1957″ với gần 150 hiện vật, tư liệu gốc, ảnh tư liệu lịch sử. (Hiện đã đóng cửa với lý do… thiếu ánh sáng!- ghi chú của DN)


Một phát hiện thú vị của bác sỹ Hồ Hải về một tấm ảnh tư liệu mô tả một bữa ăn của một gia đình nông dân sau CCRĐ được trưng bày trong triển lãm CCRĐ như sau: “Thời CCRĐ làm gì ở Việt Nam có mâm nhôm, nồi cơm nấu bằng gas trắng không nhọ nồi, và chén đĩa đủa nhựa như thế này? (hình triển lãm)”.

Quả thật, vào những năm 1946 – 1957, đồ dùng trong sinh hoạt ở nông thôn chỉ gồm nồi đất, nồi đồng, mâm đồng, mâm gỗ, muôi (vá) gỗ, đũa tre, bát đĩa đất nung tối màu, hũ vại chĩnh sành,… Khi đó còn chưa có nồi gang, chứ không thể có nồi nhôm, mâm nhôm, đũa thìa nhựa/sứ như trong hình được.

Thêm nữa, thời đó người ta nấu cơm chỉ bằng rơm, rạ, củi. Vì vậy nồi nấu phải đen kịt do khói bám vào mà người dân quen gọi là “nhọ nồi”, chứ không thể trắng như nấu bằng gas như trong tấm ảnh.

Không rõ đây có phải là một sự nhầm lẫn về tấm ảnh tư liệu này???

Nguồn: blog bautx/ dannews.info

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo