Tử vi

Lịch vạn sự Tháng 1/2013 (Kỳ 1)

Cập nhật lúc 30-12-2012 13:03:09 (GMT+1)

 

Lịch vạn sự sẽ thay đổi nửa tháng một lần, có rất nhiều lễ tục lễ hội dân gian được tổ chức khắp mọi miền đất nước, chúng tôi chỉ ghi nhận ngày tháng và những địa điểm tổ chức chính (những đền chùa đình miếu tại địa phương khác, nếu có phối tự cũng lấy những ngày sau đây tổ chức hành.


Từ ngày 1/1/2013 đến ngày 15/1/2013

NĂM NHÂM THÌN  (Trường Lưu THỦY – Nước sông cái)

Kiến QUÝ SỬU – Tiết TIỂU HÀN (thuộc Chạp ÂL, thiếu)

Ngày vào tiết Tiểu Hàn : 5/1/2013 (tức ngày 24 tháng 11 ÂL)

Ngày vào khí Đông Chí : 20/1/2013 (tức ngày 9 tháng 12 ÂL)

Hành : MỘC (Tang Đốc Mộc – Cây dâu tằm) – Sao : Liễu

Thứ ba – Ngày ĐINH MÃO - 1/1 tức 20/11 AL (Đ)

Hành HỎA – Sao VĨ – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Quý Tỵ, Quý Hợi – Khắc tuổi Chi : Ất Dậu, Quý Dậu

TỐT : Nguyệt đức hợp, Thiên thành, Tuế hợp, Hoạt diệu, Thời đức, Thiên ân, Trực tinh, Bất tương. Hoàng đạo : Ngọc đường.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Sát chủ, Thiên cương, Thiên lại, Tiểu hao, Địa tặc, Lục bất thành, Nguyệt hình.

Cử : vào đơn, giao dịch, khai trương

Giờ hoàng đạo :  Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Thứ tư – Ngày MẬU THÌN - 2/1 tức 21/11 AL (Đ)

Hành MỘC – Sao CƠ – Trực ĐỊNH

Khắc tuổi Can : Không có – Tự hình : Canh Thìn, Bính Thìn – Khắc tuổi Chi : Canh Tuất, Bính Tuất

TỐT : Minh tinh, Thánh tâm, Tam hợp, Thiên ân, Bất tương

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Đại hao, Thổ cấm, Ly sào, Thiên lao.

Cử : xây dựng, nhóm họp, giao dịch

Giờ hoàng đạo :  Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

Thứ năm – Ngày KỶ TỴ - 3/1 tức 22/11 AL (Đ)

Hành MỘC – Sao ĐẨU – Trực Chấp

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Hợi, Đinh Hợi

TỐT : Thiên Đức, Ngũ phú, Ích hậu, Bất tương

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Kiếp sát, Lôi công, Cô quả, Ly sào. Hắc đạo : Huyền vũ. Ngày Tam nương

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

Thứ sáu – Ngày CANH NGỌ - 4/1 tức 23/11 AL (Đ)

Hành THỔ – Sao Ngưu – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Giáp Thân, Giáp Dần – Tự hình : Bính Ngọ, Nhâm Ngọ - Khắc tuổi Chi : Nhâm Tý, Bính Tý.

TỐT : Thiên quan, Giải thần, Tục thế, Nhân chuyên, Tư mệnh

Nên : cúng tế, cầu phước, chữa bệnh

XẤU : Sát chủ, Thiên hỏa, Hoang vu, Thiên tặc, Hỏa tai, Tai sát, Ngư hư, Huyết kỵ. Ngày Nguyệt kỵ

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

Thứ bảy – Ngày TÂN MÙI - 5/1 tức 24/11 AL (Đ)

Hành THỔ – Sao Nữ – Trực Phá

Khắc tuổi Can : Ất Dậu, Ất Mão – Khắc tuổi Chi : Quý Sửu, Đinh Sửu

TỐT : Cát khánh, Âm đức, Nguyệt giải, Yếu yên

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Nguyệt phá, Nguyệt hỏa, Nguyệt hư, Ngũ quỷ. Hắc đạo : Câu trận.

Cử : an táng, xây dựng

Giờ hoàng đạo :  Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

Chủ nhật – Ngày NHÂM THÂN - 6/1 tức 25/11 AL (Đ)

Hành KIM – Sao Hư – Trực Nguy

Khắc tuổi Can : Bính Dần, Bính Thân – Khắc tuổi Chi : Bính Dần, Canh Dần

TỐT : Tuế Đức, Nguyệt đức, Thiên quý, Thiên đức hợp, Thiên hỉ, Tam hợp, Mẫu thương,  Đại hồng sa,Hoàng ân,Thiên ân. Hoàng đạo : Thanh long

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Cửu không, Cô thần, Ly sàng, Đại mộ, Khô tiêu, Đao chiêm sát, Phi liêm đại sát.

Cử : xây dựng, xây bếp, tẩn liệm, đínhhôn, đi xa

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

Thứ hai – Ngày QUÝ DẬU - 7/1 tức 26/11 AL (Đ)

Hành KIM – Sao Nguy – Trực THÀNH

Khắc tuổi Can : Đinh Mão, Đinh Dậu – Khắc tuổi Chi : Đinh Mão, Tân Mão.

TỐT : Thiên quý, Nguyệt tài, U vi, Mẫu thương. Hoàng đạo : Minh đường.

Nên : cưới gả, khai trương, dọn nhà

XẤU : Tiểu hồng sa, Địa phá, Thần cách, Băng tiêu, Hà khôi, Lỗ ban sát, Không phòng, Trùng tang, Trùng phục, Hỏa tinh, Đao chiêm sát.

Cử : làm mái nhà, đính hôn, an táng, xây dựng

Giờ hoàng đạo :  Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Thứ ba – Ngày GIÁP TUẤT - 8/1 tức 27/11 AL (Đ)

Hành HỎA – Sao Thất – Trực THÂU

Khắc tuổi Can : Canh Thìn, Canh Tuất – Khắc tuổi Chi : Nhâm Thìn, Canh Thìn.

TỐT : Nguyệt ân, Sinh khí, Đại hồng sa

Nên : cúng tế, mọi sự đều tốt

XẤU : Vãng vong, Hoang vu, Cô quả, Quỷ khốc, Thiên hình, Kim thần thất sát, Ngày Tam nương

Cử : xây dựng, vào đơn, đính hôn

Giờ hoàng đạo :  Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

Thứ tư – Ngày ẤT HỢI - 9/1 tức 28/11 AL (Đ)

Hành HỎA – Sao Bích – Trực KHAI

Khắc tuổi Can : Tân Tỵ, Tân Hợi – Khắc tuổi Chi : Quý Tỵ, Tân Tỵ.

TỐT : Phúc hậu, Sát cống

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Kim thần thất sát, Tội chí, Huyết chi. Hắc đạo : Chu tước.

Cử : khai trương, động thổ, dọn nhà, xuất hành, đính hôn

Giờ hoàng đạo :  Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

Thứ năm – Ngày BÍNH TÝ - 10/1 tức 29/11 AL (Đ)

Hành THỦY- Sao Khuê – Trực Bế

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Canh Ngọ, Mậu Ngọ.

TỐT : Thiên phúc, Nguyệt không, Kính tâm, Quan nhật, Kim quỹ, Thiên tài, Mãn đức, Trực tinh

Nên : làm những việc cũ, việc nhỏ

XẤU : Thổ phù, Nguyệt yếm, Nguyệt kiến, Phủ đầu dát. hiên hình, Phủ đầu dát

Cử : vào đơn, lợp mái nhà, làm cửa

Giờ hoàng đạo :  Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu

Giờ hắc đạo : Dần, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất, Hợi

Thứ sáu – Ngày ĐINH SỬU - 11/1 tức 30/11 AL (Đ)

Hành THỦY – Sao LÂU – Trực KIẾN

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Mùi, Kỷ Mùi.

TỐT : Nguyệt đức hợp, Địa tài, Phổ hộ, Lục hợp, Bất tương. Hoàng đạo: Kim đường

Nên : làm những việc cũ

XẤU : Thiên ôn, nhân cách, Tam tang, Cửu thổ quỷ. Ngày Nguyệt tận

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Dậu

Thứ bảy – Ngày MẬU DẦN - 12/1 tức 1/12 AL (T)

Hành THỔ – Sao Vị – Trực TRỪ

Khắc tuổi Can : Không có - Khắc tuổi Chi : Canh Thân, Giáp Thân

TỐT : Thiên tài, U vi tinh, Tuế hợp, Thiên thụy, Nhân chuyên, Bất tương, Kim quỹ

Nên : giao dịch, cầu tài, nhóm họp, làm những việc mới

XẤU : Sát chủ, Kiếp sát, Hoang vu, Địa tặc, Ly sào.

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo : Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất

Giờ hắc đạo : Dần, Mão, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi

Chủ nhật – Ngày KỶ MÃO - 13/1 tức 2/12 AL (T)

Hành THỔ -Sao  Mão – Trực MÃN

Khắc tuổi Can : Không có – Khắc tuổi Chi : Tân Dậu, Ất Dậu.

TỐT : Thiên phú, Địa tài, Lộc khố, Thời đức, Thiên ân, Thiên thụy, Bất tương. Hoàng đạo : Kim đường.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Sát chủ, Thổ ôn, Thiên ôn, Tai sát, Quả tú, Trùng tang, Trùng phục.

Cử : động thổ, xây dựng, tẩn liệm, đính hôn, dọn nhà

Giờ hoàng đạo :  Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu

Giờ hắc đạo : Sửu, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Thứ hai – Ngày CANH THÌN - 14/1 tức 3/12 AL (T)

Hành KIM – Sao TẤT – Trực BÌNH

Khắc tuổi Can : Giáp Tuất, Giáp Thìn – Khắc tuổi Chi : Giáp Tuất, Mậu Tuất.

TỐT : Thiên ân, Thiên đức, Nguyệt đức, Thiên mã, Bất tương

Nên : làm những việc cũ

XẤU : Sát chủ, Tiểu hao, Nguyệt hư, Băng tiêu, Hà khôi, Thổ cấm. Hắc đạo : Bạch hổ. Ngày Tam nương

Cử : mọi sự đều xấu

Giờ hoàng đạo :  Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Mùi, Tuất

Thứ ba – Ngày TÂN TỴ - 15/1 tức 4/12 AL (T)

Hành KIM – Sao Chủy – Trực ĐỊNH

Khắc tuổi Can : Ất Hợi, Ất Tỵ – Khắc tuổi Chi : Ất Hợi, Kỷ Hợi.

TỐT : Thiên ân, Thiên thụy, Nguyệt ân, Thiên thành, Âm đức, Mãn đức, Tam hợp. Hoàng đạo : Ngọc đường.

Nên : mọi sự đều tốt

XẤU : Đại hao, Cửu không, Tội chí, Cô quả, Ly sào, Hỏa tinh, Khô tiêu.

Cử : vào đơn, đính hôn, cúng tế, cầu tài

Giờ hoàng đạo :  Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi

Giờ hắc đạo : Tý, Dần, Mão, Tỵ, Thân, Dậu

NHỮNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM THÁNG 1 DƯƠNG LỊCH

9/1/1950 : Ngày SVHS Việt Nam

10/1/1937 : Ngày truyền thống phong trào CN ngành in VN

20/1 : Ngày đo lường tại VN

27/1/1973 : Ngày ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh VN

29/1/1907 : Ngày mất của Tú Xương (Trần Kế Xương – 1870)

NHỮNG NGÀY LỄ KỶ NIỆM THÁNG CHẠP ÂM LỊCH

12/12 : Giỗ tổ nghề May

14 -16/12 : Cúng cá ông tại xã Xuân Đài, Khánh Hòa

14-15/12 : Hội Đình Bình Thủy (Cần Thơ) – Lễ Hạ điền (12-14/4) Lễ Thượng điền.

23/12  : Tết Táo Quân

26-27/12 : Hội chùa Đậu, Thường Tín – Hà Tây

Khánh Hà.st

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo