Tử vi

Vận may trong ngày: Thứ Hai (02/10/2017)

Cập nhật lúc 02-10-2017 00:49:47 (GMT+1)
Ảnh: Internet

 

Bò Cạp có thể sẽ bị chỉ trích vì sự thiếu tập trung với công việc ngày hôm nay.


Dương Cưu (21/3-19/4)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Song Sinh (21/5-21/6)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Cự Giải (22/6-22/7)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Sư Tử (23/7-22/8)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Xử Nữ (23/8-22/9)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Thiên Bình (23/9-22/10)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Bò Cạp (23/10-21/11)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Nhân Mã (22/11-21/12)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Ma Kết (22/12-19/1)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Bảo Bình (20/1-18/2)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Song Ngư (19/2-20/3)

Thứ hai sẽ là một ngày không mấy dễ dàng, lý do là sự tập trung của Dương Cưu cho công việc không được cao cho lắm. Đầu óc bạn bận bịu với rất nhiều luồng suy nghĩ khác nhau và thật khó để duy trì sự kiên trì với nhiệm vụ nào. Tuy nhiên, cảm xúc này sẽ sớm đi qua, và rồi bạn sẽ ổn thôi. 

Minh Hà.st

 

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo