Phong tục

Một chuyện (tí nữa thì) xâm phạm tình dục ở nước ngoài bởi dân nhập cư

Cập nhật lúc 15-01-2016 15:27:10 (GMT+1)

“Chúng ta chỉ nhớ đến những trải nghiệm bản thân, những ngậm ngùi nước mắt hay nửa khóc nửa cười đó của chính chúng ta. Khi những cộng đồng khác, những văn hóa khác vướng mắc thì chúng ta kịch liệt lên án để tự xác định chăng? Mình nào có thế, và văn hóa mình y như là…Tây!”.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo