Văn hoá

Lý do nữ sinh bất ngờ bỏ lễ tốt nghiệp đi du lịch 8 nước châu Âu

Cập nhật lúc 11-12-2017 14:44:25 (GMT+1)

Hoàng Ngọc Quỳnh cho biết, cô chọn trải nghiệm thay vì đi dự lễ tốt nghiệp thạc sỹ bởi cô không còn nhiều thời gian ở nước ngoài. Quỳnh muốn tận dụng nó để đi càng nhiều càng tốt, dù bỏ lễ tốt nghiệp cô cũng rất tiếc.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo