Người Việt khắp nơi

Nếu không tự lo liệu giấy tờ hợp pháp thì người Việt sẽ không còn cơ hội tồn tại ở Ukraina

Cập nhật lúc 23-07-2017 06:03:28 (GMT+1)

Lịch sử hình thành cộng đồng của người Việt tại Ukraina được tính từ khi hiệp định hợp tác lao động giữa hai nhà nước từ khoảng năm 1981, chính hiệp định đó là cơ sở tạo điều kiện cho trên dưới 10 nghìn người hiện nay đang sinh sống và định cư tại Ukraina, ngoài ra còn có một số ít khác ở lại theo dạng sinh viên và cơ sở pháp lý khác.... Chi tiết
Trang:    2 3 4 5 6 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo