Khoa học công nghệ

Kỹ sư Việt phát triển phần mềm giám sát người cách ly

Cập nhật lúc 19-06-2021 08:46:04 (GMT+1)

Phần mềm được nhóm kỹ sư phát triển trong 3 tháng, giúp người quản lý theo dõi vị trí, nhiệt độ của người cách ly theo thời gian thực.... Chi tiết
Trang:  1 2 3 4 5 Tiếp

 

Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo