Phong tục

Lễ Phục Sinh là gì?

Cập nhật lúc 26-03-2016 21:04:15 (GMT+1)
Ảnh minh họa: Internet

 

Đa phần người Việt tại Cộng Hoà Séc nghĩ rằng Velikonoce là Lễ Đập Trứng. Thực ra, Lễ Đập Trứng là một trong những ngày lễ của người dân Séc và cũng xảy ra đúng dịp Lễ Phục Sinh của Cơ Đốc Giáo. Lễ Phục Sinh là kỷ niệm sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu. Lễ Phục Sinh trùng lập với Lễ Vượt Qua của người Do-thái và được kỷ niệm vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 dương lịch, vì nó tuỳ thuộc vào lịch của người Do-thái. 


I. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA LỄ ĐẬP TRỨNG VÀ LỄ PHỤC SINH

Giữa Lễ Vượt Qua và lễ Phục Sinh có sự liên hệ rất mật thiết với nhau. Lễ Vượt Qua kỷ niệm sự kiện Đức Chúa Trời dùng quyền năng để giải cứu người Do-thái ra khỏi ách nô lệ của người Ai-cập; còn Lễ Phục Sinh là sự kiện Đức Chúa Trời giải phóng nhân loại ra khỏi quyền lực của tội lỗi bởi sự đổ máu của Đức Chúa Giê-xu trên cây thập giá. Hễ người nào tin nhận Chúa Giê-xu thì được tha mọi tội và được cứu khỏi địa ngục; còn ai không tin nhận Chúa Giê-xu sẽ bị định tội và phải hư mất trong địa ngục.

II. Ý NGHĨA SỰ PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU

1. Sự cứu chuộc đã hoàn tất. 

Vì tội lỗi mà toàn nhân loại đã bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá và Chúa của toàn cõi vũ trụ. Đang khi con người tuyệt vọng trong tội lỗi của họ, thì Đức Chúa Trời đã đoái thương và sai Con Ngài xuống trần để tìm và cứu họ. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu mới có đủ thẩm quyền để cứu chuộc nhân loại ra khỏi quyền lực của tội lỗi.Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, đã tình nguyện chết để gánh thay cho tội lỗi của toàn nhân loại. Trước khi trút linh hồn trên cây thập tự, Chúa Giê-xu đã phán rằng:‘‘Mọi sự đã hoàn tất.‘‘(Giăng 19:30). Nghĩa là con người không cần phải thêm gì vào sự cứu chuộc mà Đức Chúa Giê-xu đã làm trên cây thập tự. Điều duy nhất con người phải làm là tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho riêng mình. Chúa Giê-xu đã mở ra con đường để đưa nhân loại đến với Đức Chúa Trời, như lời Chúa Giê-xu tuyên bố: ‘‘Ta là Con Đường, Chân Lý và Sự Sống, không bởi Ta không ai đến được cùng Cha.‘‘(Giăng 1:6). Mời bạn tin nhận Chúa Giê-xu để được hoà thuận với Đức Chúa Trời.

2. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời.

Để cứu chuộc nhân loại khỏi tội mà Chúa Giê – xu đã xuống trần làm người, hầu có thể cảm thông với con người yếu đuối. Nhưng khác hẳn với con người là Chúa đã sống lại sau khi chịu chết và chôn ba ngày trong mộ. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu chứng minh rằng, Ngài là Con Đức Chúa Trời quyền năng.Nhiều lần, trước khi bị đóng đinh và chịu chết, Chúa đã từng báo trước: ‘’ Từ đó, Ðức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.’’ (Ma-thi-ơ 16:21). Chỉ có Con Trời mới thắng được tử thần.

3. Chúa đã đánh bại sa-tan và sự chết.

Đối với con người thì sự chết là kẻ thù số một. Sự chết giống như vực sâu không đáy và nó không phân biệt bất cứ người nào. Điều mà tất cả chúng ta đều sợ hãi, đó là sự chết. Nhưng Chúa Giê-xu đã đánh bại sa-tan và tử thần,khi Ngài phục sinh, hầu cho những ai tin Ngài không còn sợ chúng nó nữa, như lời Kinh Thánh cho biết: ‘‘ Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Ðức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.‘‘ (Hê-bơ-rơ 2:14-15). ‘‘Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng‘‘(2 Ti-mô-thê 1:10)

4. Chúa ban sự cứu rỗi.

Con người gồm hai phần: Thể xác và linh hồn. Người xưa có câu: sống gửi, thác về. Như thế, chết chưa phải là hết. Khi ta chết là chấm dứt cõi đời tạm để đi vào cõi đời đời, hoặc trên thiên đàng với Chúa hoặc dưới địa ngục với ma-quỷ. Chỉ có Đấng sống mới có thể ban sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu ban cho gồm cả linh hồn lẫn thể xác. Đức Chúa Giê-xu đã sống lại và sống mãi nên có quyền ban sự sống cho nhân loại, như lời Chúa tuyên bố: ‘‘Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi‘‘ (Giăng 11:25)

5. Chúa ở cùng.

Trước khi sống lại, Chúa Giê-xu mang thân xác con người, nên Ngài không thể ở khắp nơi trong cùng một lúc; nhưng sau khi sống lại, thân thể của Chúa đã thay đổi và Chúa có thể ở nhiều nơi trong cùng một lúc và đi qua cửa khoá trái. Chúa hứa ở cùng những người theo Chúa, để gìn giữ, hướng dẫn và ban phước cho họ, đúng như lời Chúa tuyên bố:‘‘Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.... và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế‘‘(Ma-thi-ơ 28:18-20)

Đó là lý do vì sao người tin Chúa không sợ ma-quỷ và khó khăn gian khổ.

6. Chúng ta sẽ được sống lại.

Sự kiện Chúa Giê-xu sống lại bảo đảm rằng, tất cả những ai tin Chúa Giê-xu cũng sẽ được sống lại trong ngày Chúa tái lâm và Chúa sẽ biến hoá thân thể chúng ta thành thân thể thiêng liêng như thân thể Chúa Giê-xu sau phục sinh và đem chúng ta lên thiên đàng, như những câu Kinh Thánh sau đây cho biết.

‘‘Nhưng bây giờ, Ðấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.‘‘ (1 Cô-rinh-tô 15:20)

‘‘Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Ðức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật ‘‘ (Phi-líp 3:20,21)

Bạn thân mến, Bạn có chắc rằng mình đã có sự sống đời đời ? Vì sao ?

Bạn theo một tôn giáo nào đó ? Bạn sống tốt ? Bạn làm nhiều việc lành ?

Những điều này chỉ cho thấy Bạn là một công dân tốt trên trần gian; còn để trở thành công dân thiên đàng Bạn cần phải hội đủ điều kiện của Đức Chúa Trời, Chủ của thiên đàng, đó là ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho đời sống mình.

Blaise Pascal, nhà vật lý học và toán học ở thể kỷ 17, nhận định như sau: Nếu niềm tin của bạn nơi Chúa Giê-xu không thật thì bạn không mất gì cả, bạn vẫn còn được đời sống đạo đức; nhưng nếu niềm tin nơi Chúa Giê-xu của bạn là chính xác và đích thật mà bạn không tin thì bạn sẽ mất tất cả(bạn sẽ đau khổ đời đời trong hoả ngục).

Bạn thân mến, Chúa Giê-xu yêu thương Bạn và Ngài đã làm tất cả để cứu chuộc linh hồn Bạn. Hy vọng rằng, Bạn hãy tỉnh thức về linh hồn mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu, để bình an sống một đời sống có ý nghĩa, có mục đích trên trần gian, và trông mong thiên đàng phước hạnh khi Chúa Giê-xu trở lại.

Nếu lòng Bạn muốn, xin hãy thành tâm và thưa với Chúa một lời như sau: ‘‘Lạy Chúa Giê-xu, con cám ơn Chúa yêu thương linh hồn con và đã xuống trần tìm con, cứu con. Xin Chúa tha thứ cho con và nhận con làm con của Ngài. Con quyết tâm theo Chúa trọn đời. Amen!‘‘

Mời Bạn đến hội thánh Tin Lành gần nhất để kỷ niệm sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu vào Chúa nhật, ngày 27.3.2016.

Nguyện xin Chúa ban phước cho Bạn và gia đình.

Phục sinh 2016.

Mục sư Ngô Công Liêm gửi đăng Vietinfo.eu

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo